Svenska våren kartlagd: kommer allt tidigare

Vitsipporna blommar både tidigare och längre norrut.

Svenska våren kartlagd: kommer allt tidigare

Våren hade vid valborg hunnit avsevärt längre i dag än för hundra år sedan. I projekt Vårkollen deltog tusentals frivilliga som rapporterade in hur långt våren hade kommit där de bor under valborgshelgen. De vanligaste vårtecknen återfanns väsentligt längre norrut än tidigare.

De vanligaste vårtecknen kommer numera allt tidigare och visar sig allt längre norrut i dag jämfört med förr. Vegetationsperioden har ökat med två veckor sedan sextiotalet i Norra Sverige och något mindre i Södra Sverige, enligt SMHI. Islossningen på sjöar har också tidigarelagts, liksom vårfloden i åar och älvar.

Botaniska föreningen och Lantbruksuniversitetet har i projektet Vårkollen fått hjälp av tusentals frivilliga att kartlägga vårens allt tidigare ankomst. Under valborgshelgen rapporterades drygt 4 500 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg in från närmare tusen platser i landet. Fynden lades in på kartor tillsammans med motsvarande observationer för ungefär hundra år sedan.

Björkarnas lövsprickning skedde för hundra år sedan vid valborg i södra Skåne. I dag visar sig de späda björklöven i stora delar av Göta- och Svealand vid samma tid. Sälgen blommade nu längs hela Norrlandskusten vid valborg, något som inte förekom för hundra år sedan. Tussilagon blommade dock inte tidigare i år jämfört med då, främst beroende på att stora delar av inlandet var snötäckta. Vitsipporna blommar däremot nu både tidigare och längre norrut. Även häggblomningen är runt två veckor tidigare.

Här sammanfattas resultatet i kartform:

Läs mer om våra vanligaste vårblommor och deras ekologi.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X