Annons
Välkommen att debattera i Sveriges Natur!
Skogsdunge med björkar och vitsippor runt en damm.

Våtmark i Tumba Skog. Artikelförfattaren vill att kommunen stoppar planerna på att bygga bostäder i skogen. FOTO: C-H Ramsay

Välkommen att debattera i Sveriges Natur!

Vill du också delta i debatten om miljö och natur?
Hör av dig! Vi vill veta vilka frågor som ligger dig närmast hjärtat just nu.

Hur ska vi bruka skogen på ett hållbart sätt? Hur ställer vi bäst om från flyg till andra transporter? Var behövs mer kompetens och vad är du mest upprörd över just nu?

Vi vill veta vad du tycker!

Skriv ett debattinlägg hos oss. Mejla vår redaktör Malin Crona.

Här hittar du några av våra senaste debattartiklar:

Skogsdunge med björkar och vitsippor runt en damm.

Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog

Debatt Tumba skog är en grön kil och erbjuder viktig rekreation för människor i närområdet. Men nu hotas området av nya bostäder. Kommunen måste stoppa bygget och ta hänsyn till de miljökonsekvenser byggandet skulle få, skriver Gunilla Nuse i en debattartikel.
Skog med mossbeklädd mark och gamla trädstammar.

Replik i skogsdebatten: ”Tyvärr ser verkligheten inte ut så”

Debatt Det är bra att skogsdebatten blir mer nyanserad och att vi börjar prata om hur vi ska göra. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så som Marcus Sydh Göransson skriver i en replik på Sveriges Naturs debattsida, menar Rebecka Le Moine, naturvårdsbiolog och Lina Burnelius, Greenpeace, i ett svar.
Gamla trädstammar från barrträd, grön mossa på stenar.

Debatt: ”Vi måste använda skogen på ett hållbart sätt”

Debatt Oavsett om vi bor i stad eller på landsbygd berör skogen oss. Vi vill alla se skogens roll i en hållbar utveckling, men vägen dit skiljer sig åt och åsikterna går isär. Hur kan skogen hjälpa oss att stanna inom planetens ramar?

Debatt: Är Luleälven bortom all räddning?

Debatt Luleälven är kanske den största miljökatastrofen som människan skapat i vårt land. Ändå hyllas den som producent av miljövänlig el. Är älven bortom all räddning? Nu vill lokala företrädare att regeringen sätter ned foten för att rädda älven.
Flygplan mot rosa himmel och gråvita moln.

MP: Så vill vi stoppa politikernas flygresor i Helsingborg

Debatt Andelen flygresor har ökat för stadens politiker och tjänstemän. Detta trots att policyn säger att man i första hand ska välja resor med tåg. Nu inför Helsingborgs stad en intern flygskatt för att försöka få stopp på flygresorna. Det skriver Annika Román och Marcus Friberg, Miljöpartiet i Helsingborg.
Allmogebåtar vid en brygga i en vik.

Debatt: Staten måste satsa mer på friluftsliv

Debatt Det är inte hållbart att regionerna själva ska stå för kostnaderna för att göra friluftslivet tillgängligt för alla. Staten måste skjuta till mer pengar. Det skriver ledande politiker från Västsverige.

Svenskt skogsbruk – ett storskaligt felsteg?

Debatt Forskning kring skogsbrukets effekter visar att det svenska skogsbruket är utarmande och att dagens schablonartade hänsyn är alltför bristfällig. Det går inte att med de skogsbruksmetoder som används idag klara miljömålen och kraven på bevarande av skogens biologiska mångfald. Det skriver tre naturskyddare som till vardags arbetar med naturvård i skogsbruket och/eller forskat kring detta.

Henrik Ekman: Dags för kompromiss om vargen

Debatt Henrik Ekman efterlyser en kompromiss i vargfrågan. Att naturvårdsorganisationerna slutar överklaga licensjaktbesluten och Jägareförbundet accepterar fler vargar.
Skribent Malin Crona
Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter