Valfrågor för kretsar landet runt

Gammelskogar är en viktig fråga för kretsen i nedre Härjedalen. Bland annat handlar det om att skydda en dalgång med gammal skog där kungsörnen har bo.

Valfrågor för kretsar landet runt

Vilka miljöfrågor är viktigast att väcka inför valet, lokalt och nationellt? Sveriges Natur kollade läget i Sveriges sydligaste, nordligaste och mittersta Naturskyddsföreningskrets.

Kirunas kretsordförande Per-Erik Mukka svarar från 1070 meters djup i gruvan där han arbetar. Ändå ser han gruvorna som ett av de största problemen som norra Sverige har att tampas med.

− Det pågår prospektering på alla håll. Gruvor på rätt ställen behöver inte vara fel, men de hamnar ju sällan på rätt ställen.

Allra mest bråttom nu är att få skydd för den lilla spillra gammelskog som finns kvar, tycker Per-Erik Mukka.

− Det är slutspurten nu, innan allt är avverkat. Vi kunde ju börja med att följa Nagoya- avtalet med 17 procent skyddad skog, vi har inte ens så mycket skog kvar att skydda.

Ett annat rimligt krav att driva på nationell nivå tycker han är att plocka bort vinstkravet på statliga skogsbolaget Sveaskog. Åtminstone tills vi har passerat glappet på avverkningsmogen skog som råder de närmsta åren.

− De har så ont om skog att hugga så nu pratar de om att ”hämta hem hänsynen” från hyggen där de tidigare sparat lite träd.

Gammelskogar stridsfråga

Även i Sveriges mittersta krets, nedre Härjedalen, är skyddet av de sista gammelskogarna en evig stridsfråga. Ett projekt som förmörkar Härjedalshimlen just nu är ”Örndalen”. En ny skidanläggning och 7 000 nya bäddar planeras i en dalgång med gammal skog där kungsörnen har bo. Namnet Örndalen blir aningen ironiskt med tanke på att örnarna kanske kommer att flytta eftersom de är väldigt störningskänsliga på vårvintern.

− Det är så galet så det liknar ingenting, säger Sven Zachrisson som är ordförande i Naturskyddsföreningen nedre Härjedalen.

Anläggningen väntas ge fler arbetstillfällen och det är en väldigt helig ko i de här trakterna, förklarar han, men politikerna har inte gått ut öppet ännu med vad de tycker om projektet.

− Så det är kanske en uppgift för oss, att ställa frågor.

Turistnäringen är viktig i Härjedalen, det är alla överens om, och därför har Naturskyddsföreningen ägnat mycket kraft här åt att stoppa vindkraftverk på fel platser.

− Folk kommer hit för att uppleva orörd natur och då ställer vindkraftverken till det.

Den viktigaste frågan ur ett nationellt perspektiv tycker Sven Zachrisson är att motverka urbaniseringen.

− Jag tror ju inte att alla människor blir lyckligare för att de flyttar härifrån, men det är inte lätt att bo kvar.

Helt avgörande för att folk ska kunna bo kvar är vettiga tågförbindelser, anser han.

− Det billigaste alternativet för mig är att ta flyget till Stockholm från Sveg när jag har jobbresor där. Så kan vi inte ha det!

Naturskyddsföreningen i Härjedalen har bokat in en workshop med riksföreningen om valkampanjarbete, så Sven Zachrisson hoppas att den kommer att ge verktyg och inspiration att ställa politikerna mot väggen.

Tågfrågan het potatis

Även i Sveriges sydligaste krets är tågfrågan en het potatis.

− Jag måste ta mig fem mil till Malmö för att ta tåget, och då tar det emot. Tågen måste fungera och det måste finnas många stationer, säger Eva Granstedt som är ordförande i Naturskyddsföreningen Trelleborg.

Hon skulle vilja att politikerna satsade mer på det befintliga järnvägsnätet och småstationerna, i stället för att lägga miljarder på de nya höghastighetstågen, som kommer att ödelägga natur och kulturminnen i sin väg.

− Vi bara måste ha bättre alternativ till bil och flyg, nu! Härnere ser vi hur havet stiger, säger Eva Granstedt.

Vilka frågor är viktigast för dig inför valet 2018? Diskutera här.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X