Utsläppen minskar men koldioxidhalten ökar

Utsläppen minskar men koldioxidhalten ökar

De fossila utsläppen av koldioxid minskade för första gången 2015. Men halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att stiga. Här förklaras varför.

Förra året minskade de globala koldioxidutsläppen med 0,6 procent, enligt preliminära beräkningar. Det är andra året i rad utan utsläppsökning och första gången utsläppen minskar samtidigt som den globala ekonomin växer. Orsaken är främst minskad koleldning i Kina, vars utsläpp beräknas ha minskat med 3,9 procent under 2015, efter många år av snabb tillväxt.

Förändringar globala koldioxidutsläpp från fossila bränslen och industri sedan 2011

­ – Är detta kulmen på utsläppskurvan? Det beror till stora delar på vad som händer i Kina framöver. Kineserna själva tror att deras utsläpp kommer att fortsätta öka, så den globala utsläppskurvan kan mycket väl fortsätta uppåt framöver, sade professor Corinne Le Quéré, föreståndare för Tyndall Centre vid University of East Anglia, till The Guardian i december, när siffrorna släpptes.

Om Indien fortsätter sin massiva utbyggnad av kolkraft eller inte får också stor betydelse för de totala utsläppen framöver.

Men samtidigt fortsätter koldioxidhalten I atmosfären att öka. De mänskliga utsläppen av växthusgaser ligger fortfarande på en hög nivå och fortsätter att bidra till ökningen, som förra året var 3 ppm. Det månatliga globala medelvärdet för koldioxidhalten var i april 403 ppm och förväntas nu framöver att fortsatt ligga stabilt över den symboliska gränsen 400 ppm. En långsiktigt säker nivå för att undvika farliga klimatförändringar anses ligga runt 350 ppm.

Den fortsatta ökningen av koldioxid i atmosfären förklaras också till viss del av El Niño, väderfenomenet som drivit upp temperaturerna över stora delar av jordklotet. Torka och skogsbränder bidrar båda till ökade utsläpp av koldioxid av biologiskt ursprung.

koldioxidhalt

”Med undantag för något stort tekniskt genombrott som gör det praktiskt möjligt att tvätta ut koldioxid ur luften så är det för närvarande en omöjlighet för oss att klara målet 350 ppm, som många anser vara en tröskel som inte kan överskridas utan farliga klimatförändringar. Jag uppskattar att det kommer att ta åtminstone 1 000 år innan koldioxidhalten sjunker under 350 ppm.”

Så skriver Ralph Keeling, direktör för koldioxidmätningarna vid Scripps Institution of Oceanography i en kommentar till de nya uppmätta rekordnivåerna för koldioxid i atmosfären.

(Ralph Keeling är ansvarig för de dagliga mätningarna av koldioxidhalten vid observatoriet i Manua Loa på Hawaii, som pågått sedan femtiotalet).

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X