Tung klimatrapport på tvärs med Trump

”Jag tror inte på det” var president Donald Trumps svar på rapporten som visar att klimatförändringarna kommer bli kostsamma för USA. Foto: Getty Images

Tung klimatrapport på tvärs med Trump

Klimatförändringarna kan komma att kosta en tiondel av den amerikanska ekonomin. I en ny stor rapport som nyligen presenterades av Vita Huset, går experterna rakt emot presidentens hållning i klimatfrågan.

Om man vill skapa uppmärksamhet i amerikanska medier anses fredagen i den stora Thanksgivinghelgen vara en av de sämsta dagarna man kan välja. Men i fredags släpptes The National Climate Assesment Report, en 1656 sidor lång statlig rapport som varnar för hur klimatförändringarna kan komma att påverka USA.

Rapporten som ges ut av regeringens Global Change Research Programhar tagits fram av över 300 statliga och ickestatliga experter med stöd av tretton federala myndigheter.

Om de amerikanska nyhetsmediernas tolkning om att man försökte begrava rapporten med att släppa den när den skulle få som minst uppmärksameht stämmer, så är det kanske inte så förvånande med tanke på innehållet. Rapporten anses gå på tvärs med president Donald Trumps hållning i klimatfrågan och amerikanska och internationella medier rapporterar också att hans reaktion på rönen i rapporten var: ”Jag tror inte på det.”
Enligt ett uttalande från Vita Huset är rapporten baserad på det mest extrema scenariot.

Stora rubriker

Men rapporten skapade naturligtvis stora rubriker ändå. Den har uppmärksammats för sin tydlighet och direkthet och bedöms vara den starkaste varningen hittills om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan ha för USA. Om man inte gör stora, viktiga åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen skulle det enligt forskarna kunna innebära en minskning med tio procent av den amerikanska ekonomin i slutet av århundradet. Det går rakt emot den sittande regeringens agenda som handlar om avreglering i miljöfrågor för att öka den ekonomiska tillväxten.

Rapporten beskriver också de förödande effekter ett förändrat klimat har på hälsa och miljö, till exempel de rekordstora bränderna i Kalifornien, förlorade skördar i mellanvästern och sönderfallande infrastruktur i de södra delarna av landet. Rapporten förutser störningar i amerikansk export och varuutbud, mindre skördar och att brandsäsongen sprider sig. Förändringarna väntas påverka hela landet, från torka med minskad vattentillgång och vattenkraft i sydöst till smälta isar, översvämningar och erosion av kustremsan i Alaska.

”Rapporten gör det tydligt att vi behöver en snabb och bestämd övergång till en ekonomi som inte är kolintensiv för att nå inkluderande, långsiktigt ekonomiskt välstånd i hela USA”, skriver World Resources Institutes USA-chef Dan Lashof i en kommentar. Enligt honom är meddelandet klart och tydligt och går inte att förneka, klimateffekterna är här och blir större.

Precisa siffror

Många bedömare har uppmärksammat den stora skillnaden i rapporten som släpps av regeringen, och regeringens egen politik i frågorna. Orsaken är att rapporten enligt lag ska komma ut vart fjärde år. Redan den förra upplagan talade om det vetenskapliga stödet för skadorna som klimatförändringarna orsakar, men var inte lika detaljerad när det gäller de ekonomiska kostnader, skriver The New York Times som konstaterar att den förra utgåvan kom inför flera av Obamaadminstrationens stora klimatregleringar.

Den nya rapporten sätter precisa siffror på hur mycket det kommer att kosta landet med allt från höjning av havsytan till skador på infrastruktur. Men den betonar att allt beror på hur snabbt och märkbart USA och andra länder agerar: det handlar enligt rapporten framförallt om pris på utsläpp av växthusgaser genom skatter eller avgifter, reglering av mängden utsläpp och investeringar i forskning om ren energi.

Länk till rapporten Fourth National Climate Assessment

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter