Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Sverige dröjer med förbud mot bly
Man fiskar från båt i solnedgång.

Bly i fiskeredskap förgiftar fåglar och vatten. Trots det dröjer Sverige med att införa ett förbud.

Sverige dröjer med förbud mot bly

Bly är giftigt och i flera länder är det redan förbjudet att använda bly i fiskeredskap. I Sverige har ett blyförbud diskuterats i över 20 år, inte minst sedan det visat sig att svanar dör av blyförgiftning från just fiskesänken.
Men trots påtryckningar från riksdagspolitiker och andra händer ingenting.

Under de senaste 20 åren har en utfasning av bly i fiskeredskap tagits upp flera gånger av riksdagsledamöter. Den senaste diskussionen om ett lagförslag som skulle förbjuda bly var under våren 2015. Då hittades flera döda svanar som förgiftats av blysänken i Stockholm.

Den svenska regeringen hänvisar till EU-lagstiftningen. Men den dröjer.

Fåglar förgiftas

Enligt rapporter från Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket är bly från fiske en bidragande faktor till förgiftning av vilda fåglar som bland annat svanar, men även änder och havsörnar. Stockholm stads miljöförvaltning gjorde en rapport år 2007 som förespråkade en utfasning av blysänken. Det finns dock ännu ingen reglering av bly i fiskeredskap i Sverige, och det har aldrig lagts fram något lagförslag, trots att flera politiker genom åren skrivit motioner i frågan.

Inger Yalcin, pressekreterare till miljöminister Karolina Skog, förklarar att anledningen till att Sverige inte lagstiftat än är för att ett förbud på EU nivå väntas.

– Det är inte kostnadseffektivt att Sverige nu lägger resurser på att införa ett nationellt förbud, säger hon.

Sverige har varit aktivt i regleringen av bly inom Reach-förordningen, som reglerar användningen av bly i konsumentvaror inom EU, men det har då bara handlat om saker som barn kan stoppa i munnen. Andra varor som innehåller bly är inte reglerade inom Reach.

Blyhagel vid jakt är reglerat inom EU, men då endast vid användning i våtmarker. Alla EU:s medlemsländer är delaktiga i ett internationellt sammarbete att skydda flyttfåglar som häckar i våtmarker. Den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, arbetar nu för att undersöka annan ammunition och effekterna av bly även i annan miljö än våtmarker. Det är i samband med det arbetet de nu börjat granska effekterna av bly i fiskesänken.

– Det är del av ett bredare arbete vi blivit ombedda att göra av EU-kommissionen som inkluderar all typ av blyammunition och även fiskesänken. Just fiskesänken är ingenting vi arbetar direkt med i nuläget. Nu samlar vi in information om effekterna av bly, och ett lagförslag kan ta ytterligare ett år eller kanske längre, berättar Mark Blainey, ECHA.

Har redan förbjudit bly

Danmark och Storbritannien har redan förbjudit bly i fiskeredskap. Danmark går längst i sin lagstiftning. Där omfattar förbudet all försäljning av blysänken och blyammunition.
Lagen som infördes år 2006 har inte oväntat fått kritik, bland annat av den europeiska branschorganisationen för fiskeredskapstillverkare, EFTTA.

– Hela situationen har påverkats mycket av känslor. I Danmark förbjöd de bly av den enkla anledningen att de inte tycker om bly. De kollar inte på hur miljön påverkas av bly eller hur fiskeindustrins användning av bly påverkar miljön, säger Jan Kappel, EFTTA.

För att ett förlag om förbud av bly på EU-nivå ska gå igenom behöver det först gå igenom ett års utvärdering hos ECHA, där två kommittéer ger sina synpunkter på förslaget. Förslaget tas sedan upp i EU-kommitteen där det tar ungefär ett år till innan något beslut fattas.

– Anledningen att man gör på detta sätt är för noggrant kunna gå igenom förslaget och ge förtroende till de beslut som tas. Man räknar inte bara in miljöpåverkan utan även hur verksamheten och industrin kommer påverkas, berättar Mark Blainey, ECHA.

Han förklarar även att om enstaka länder som Sverige skulle önska att införa egna förbud av bly så skulle det behöva godkännas av EU-kommissionen, någonting som förmodligen inte skulle ske.

Här får du inte fiska med bly

Det finns däremot redan fiskevatten i Sverige där användning av blysänken inte är tillåtet.
Flera aktörer har beslutat att ett villkor för att få fiskekort för att fiska i deras vatten är att gå med på att inte använda blysänken. Detta är vanligast vid älvar där efterlämnade blysänken kan bli ett problem. Bly är ett större problem i sjöar och älvar än i hav och kustområden då det rör sig om mycket mindre volymer vatten i förhållande till det bly som blir kvar.

LÄS OCKSÅ: Så fiskar du miljövänligt

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X
Senaste nyheterna

Ur led var sommaren

Regeringens budget ökar utsläppen

De vandrar för klimatet