Svenska vargstammen minskar betydligt

Vargstammen minskar enligt Naturvårdsverkets siffror.

Svenska vargstammen minskar betydligt

Siffror från Naturvårdsverket talar om en betydande minskning av vargstammen i Sverige. Vid inventeringar som gjordes vintern 2014/15 fanns 415 vargar i landet. Senaste vinter var de 340. Kommande vinter finns beslut om licensjakt på 24 vargar.

Att inventera varg är komplicerat och myndighetens siffror är ett skattat medelvärde. Enligt Naturvårdsverket ligger siffran för vargar i Sverige någonstans mellan 269 och 442 vargar. Lägger man till vargar i Norge ska siffran ökas med cirka 100 djur. Naturvårdsverket angav i juni siffran 430 vargar i Skandinavien.

Den övergripande bilden för vargstammen är att den ökat från bara några enstaka djur under 90-talet. De senaste åren har populationen legat på en relativ stabil nivå, men alltså minskat klart i den senaste inventeringen.

Naturvårdsverket tar i sin bedömning inte hänsyn till att cirka 30 av de 340 vargarna dött under tiden. Dödsorsaker kan vara skyddsjakt (jakt på vargar som angriper tamdjur), licensjakt och trafikdödade djur. För den illegala jakten finns inga siffror.

Frågan är då om vargstammen når upp till det som kallas gynnsam bevarandestatus?

– Vi gjorde en bedömning att vargen hade en gynnsam bevarandestatus 2015. Nästa gång vi ska utvärdera bevarandestatusen för varg och andra arter till EU blir 2019, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket.

Bedömningen utgick från beslutet att gynnsam bevarandestatus i Sverige betyder 300 vargar med minst en invandrad varg per femårsperiod. Naturskyddsföreningen ställer inte upp på det målet:

– Den siffra som satts för det målet har vi aldrig trott på. Den politiskt satta nivån har blivit frånsprungen av forskningen. I somras kom en rapport från populationsgenetiker som talar om mycket högre tal, 1 200 djur nämndes. Och överlevnaden på invandrade vargar har varit alldeles för låg, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

Vintern 2015 fälldes 44 vargar i licensjakt. Miljöorganisationerna hade då inte rätt att överklaga jakten. Senaste vintern beslutade berörda länsstyrelser om licensjakt på 46 vargar. Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer överklagade besluten. Jakten stoppades i tre län men i Gävleborg och Dalarna kunde ändå jakt bedrivas efter en omprövning i kammarrätterna. 14 vargar fälldes.

Den kommande vinterns licensjakt är redan beslutad. De fyra länen Dalarna, Örebro, Värmland och Gävleborg får sammanlagt fälla 24 vargar med början den 2 januari. De besluten har överklagats av Naturskyddsföreningen i de berörda länen.

Mycket snart väntas också beslut från högsta förvaltningsdomstolen som gäller miljöorganisationernas överklagande av licensjakten i Värmland/Örebro senaste vintern. Utslaget väntas spela stor roll för kommande rättsprövningar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X