Stopp för kalkbrytning i Ojnareskogen

Mark- och miljööverdomstolen stoppar kalkbrytningen i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk på norra Gotland.

Stopp för kalkbrytning i Ojnareskogen

I dag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen om kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk på norra Gotland. Domstolen avslår bolagens begäran om brytning eftersom det skulle göra för stor skada på Natura 2000-området.

– En seger för oss som kämpat så länge med det här och för naturen. Jag tycker det här är ett av Gotlands finaste områden, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland.

Anncatrin Hjernquist. Foto: Linnea Falk

Naturskyddsföreningen Gotland, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna är tre av föreningarna som överklagat brytningen. Klagande i målet var förutom föreningarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland och ett antal enskilda.

– Vi här på Gotland har ett väldigt stort ansvar för alvarmarker, en tredjedel av förekomsten på jorden finns här. Därför är det väldigt viktigt att de skyddas, säger Anncatrin Hjernquist.

Prövningen har huvudsakligen handlat om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s täkters påverkan på Natura 2000-området Bästeträsk. Enligt domstolens bedömning finns inga skyddsåtgärder som kan motverka skadan på prioriterade livsmiljöer inom området, till exempel så kallade karsthällmarker.

I den lägre instansen Mark- och miljödomstolen fick båda bolagen tillstånd till brytning i juni 2014. Regeringen beslutade att ge området kring Bästeträsk förstärkt skydd som Natura 2000-område 2015.

Nordkalk har velat öppna ett nytt brott, Bunge Ducker 1:64 som är 170 hektar stort och 25 meter djupt. Ett område som är ungefär dubbelt så stort som Visby innerstad.

Ojnareskogen blev riksnyhet i och med ockupationen av skogen för att förhindra ett kalkbrott 2012 där bland andra Fältbiologerna var aktiva.

– Vi har kämpat för det här i 13 år, det känns skönt att det kommit så här långt, även om vi inte är framme. Att det tagit så lång tid har varit negativt för alla inblandade. Men det har också varit positivt att Ojnareskogen blivit ett så pass känt fall. Många har engagerat sig och fler har fått upp ögonen för naturens värde och att det faktiskt går att påverka samhällsutvecklingen, säger Anncatrin Hjernquist.

Motparterna har inför domen deklarerat att de kommer att överklaga. Men Jan Darpö, professor  i miljörätt vid Uppsala universitet, tror inte att Högsta domstolen kommer att ge prövningstillstånd:

– Domen behandlar avancerade hydrologiska och naturvetenskapliga bedömningar om påverkan på arter och livsmiljöer, och det är ingenting som jag tror att Högsta domstolen kommer att ta i, säger han till Aktuell Hållbarhet.

Läs domarna

Länkar till tidigare artiklar om Bunge och Ojnareskogen i Sveriges Natur:

Stora risker med planerat kalkbrott i Bunge

Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter

Nej till utvidgad kalkbrytning vid Stucks

Kalktäkt stoppas – kamp mellan domstolar

Alva Snis Sigtryggsson och fältbiologerna kämpar för Ojnareskogen

SGU:s dubbla roll i målet

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X