Stadsängar bättre alternativ än gräsmattor

Den svenska ängen kallas en av de alternativa gräsmattorna på SLU:s Campus Ultuna. Foto: Maria Ignatieva/SLU

Stadsängar bättre alternativ än gräsmattor

Större delen av städernas grönytor utgörs av gräsmattor. I en ny artikel i vetenskapstidskriften Science lyfter forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet fram bättre och mer långsiktigt hållbara alternativ med mer varierad växtlighet, till exempel ängsliknande miljöer.

SLU:s tvärvetenskapliga forskningsprojekt LAWN visade att gräsmattor utgör så mycket som 40-60 procent av grönområden i svenska städer. Totalt täcks cirka 23 procent av städerna av gräsmattor.

Klippta gräsytor dominerar städers grönytor världen över. De fyller många viktiga funktioner, så kallade ekosystemtjänster. Förutom utrymme för lek och fritidsaktiviteter och skönhetsupplevelser producerar de syre, motverkar jorderosion, tar hand om vattenflöden och håller nere växthusgasutsläpp genom att lagra in kol.

Örtgräsmattan är den största alternativa gräsmattan på SLU:s Campus Ultuna. Foto Maria Ignatieva/SLU

På många håll är gräsmattorna dock så intensivt skötta att de positiva effekterna för miljö och klimat helt försvinner på grund av utsläpp från motorgräsklippare, användning av konstgödnings- och bekämpningsmedel och konstbevattning. I torra regioner av USA står bevattningen av gräsmattor för 75 procent av hushållens totala vattenkonsumtion.

Ökad biologisk mångfald

Traditionella gräsmattor består av ett fåtal arter och på många håll har de bidragit till spridning av för miljön främmande, så kallat invasiva, arter. Mer ängslika miljöer ger ökad biologisk mångfald och bättre livsutrymme för fler arter. Exempelvis pollinatörer som bin och fjärilar har väldigt små möjligheter att livnära sig i en vanlig bruksgräsmatta.

I artikeln i Science rekommenderar forskarna en övergång till mer hållbara alternativ som bryter mot den förhärskande normen. Studier både i Storbritannien och Sverige visar att människor gärna byter ut monotona gräsmattor mot mer varierade miljöer och i Berlin finns exempel på naturparker med mer vild vegetation som tagits emot väl av invånarna.

På SLU:s Campus Ultuna har man anlagt försöksytorna Örtgräsmattan, Den svenska ängen och Äng med picknickbänk. Där finns också mindre försöksytor med namn som Kalkängen, Målerisk äng och Fjärilsparadiset. Projektet LAWN har också producerat handboken Alternativ till gräsmatta – från teori till praktik.

Läs artikeln i Science.

Läs om projektet LAWN och ladda ned handboken Alternativ till gräsmatta.

LÄS MER: Barn mår bättre av grönt – nu ska forskare undersöka Alzheimer

De första små demonstrationsytorna som anlades på SLU:s Campus Ultuna. Foto: Maria Ignatieva/SLU

Vad tycker du? Kommentera gärna på vår Facebooksida!

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X