Städerna viktigare än staterna för klimatet

Portland i USA är en av städerna som går snabbare fram än nationalstaten de befinner sig i.

Städerna viktigare än staterna för klimatet

Är det borgmästarna som ska rädda världen? Mycket talar för att städerna kan ta täten i klimatarbetet om nationalstaterna fallerar.

På det stora klimatmötet i Marrakech berättade EU att unionen ska börja samarbeta med städer i Nordamerika, Mexiko och Kanada om klimatåtgärder. Utspelet var troligen planerat innan utgången av det amerikanska presidentvalet men blev extra aktuellt nu.

För det som görs i städerna får allt större betydelse för klimatarbetet. FN spår att antalet människor som bor i städer kommer att fördubblas de närmaste decennierna. I till exempel USA beräknas städerna stå för 85 procent av BNP-tillväxten fram till 2025, i Västeuropa för 63 procent.

– Det är tydligt att det är till städerna som hoppet står. Det händer mycket där och ofta i nära samarbete med näringslivet. Trycket kommer underifrån, säger miljöminister Karolina Skog som under klimatmötet i Marrakech deltagit i flera möten om städernas framtida roll.

När förre presidenten George W Bush drog sig ur Kyotoprotokollet 2001 samlades 141 borgmästare i USA kring en gemensam överenskommelse att fortsätta följa det. I dag bedriver många städer över hela världen en mer progressiv klimat- och miljöpolitik än de länder som de är belägna i. Portland i USA, Freiburg i Tyskland och Bogotá i Colombia är några exempel. Städerna har också börjat organisera sig i nätverk över nationsgränserna.

LÄS MER om hur USA:s presidentval påverkar klimatförhandlingarna

Skog ser flera anledningar till att det är just städerna som går före. En är att de är mer utsatta för naturkatastrofer till följd av klimatförändringar.

– När städer drabbas av naturkatastrofer blir det väldigt dyrt. Hus och teknik går sönder. Den snabba inflyttningen tills städerna sker också ofta till mark som är särskilt utsatt för till exempel översvämningar, eftersom det är den marken som finns kvar.

Men det är också i städerna som mycket av det konkreta klimatarbetet sker,

– Det handlar om allt från laddstolpar och kollektivtrafik till hur man bygger men också om investeringar i förnybar energi, där en hel del faktiskt görs av städer ofta i nära samarbete med näringslivet.

På klimatmötet i Marrakech diskuterades hur nätverk av städer ska kunna knytas närmare FN och få tillgång till finansiering från till exempel Världsbanken. Något som på sikt skulle göra dem ännu mer oberoende av nationalstaternas välvilja.

Se ett filmklipp från intervjun med Karolina Skog i Marrakech

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X