Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Skogsindustrins aktörer undervisar i grundskolan

Ett 40-tal av Sveriges största bolag, skogsägare och företag inom skogsindustrin bidrar till utbildning om skogen i skolan. Foto: Getty Images

Skogsindustrins aktörer undervisar i grundskolan

Under förra året omsatte skolprojektet Skogen i skolan mer än 9 miljoner kronor. Skogsstyrelsen stod för en dryg sjättedel. Skogsindustrin för stora delar av resten.

Bakom skogen i skolan står Föreningen Skogen som leds av generalsekreterare Bengt Ek, tillika chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Skogen och även Skogen i skolan. När Sveriges Natur ringer upp honom säger han att det inte finns något att dölja.

Detta trots att Dagens Nyheter i en artikel om de svenska skogsbolagens lobbyverksamhet, från 8 mars 2021, skrev att föreningen inte ville svara på hur mycket pengar som går till utbildningssatsningar.

– Det är helt enkelt inte sant. Jag skickade ett mejl med alla finansiärer till journalisten, säger Bengt Ek.

I ett mejl till Sveriges Natur skriver han senare att det nationella kansliet i fjol hade en budget på närmare 4 miljoner kronor. Han hänvisar sedan till Skogen i skolans regionala satsningar för mer information om deras finanser.

När Sveriges Natur kontaktar regionerna framträder en bild av stora aktörer inom skogsindustrin som bidrar till utbildning om skogen i skolan – ett 40-tal av Sveriges största bolag, skogsägare och företag inom skogsindustrin.

Utöver det nationella kansliet omsatte förra året projektets tio regioner 3,7 miljoner kronor. Sveriges Natur får dock inte ut fullständiga listor över alla finansiärer och vilka summor de bidrar med.

Skogsstyrelsen bidrar med miljonbelopp

Ytterligare en intressent i projektet är Skogsstyrelsen. Enligt handlingar som Sveriges Natur tagit del av ingick dåvarande generaldirektör Monica Stridsman 2009 ett samarbetsavtal med Föreningen Skogen och projektet Skogen i skolan.

Monica Stridsman är i dag ordförande i Föreningen Skogen, ett uppdrag hon tog året efter att hon lämnade Skogsstyrelsen, 2015. Hennes företrädare på ordförandeposten, Herman Sundqvist, efterträdde henne som generaldirektör för Skogsstyrelsen.

I fjol, 2020, bidrog Skogsstyrelsen med 1,5 miljoner kronor till Skogen i skolan. Därutöver arbetade 60 av medarbetarna tillsammans 375 dagar med projektet.

Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsens skogsavdelning, är medveten om att projektet i huvudsak finansieras av skogsindustrin, och att det kan medföra misstankar.

– Vi jobbar utifrån skolans förutsättningar och kommer något i konflikt med myndighetens uppdrag så ska vi backa ur det. Ser ni något tveksamt så får ni gärna höra av er.

Vem faktagranskar utbildningsmaterialet? Bengt Ek svarar att det görs av olika ”sakkunniga personer” från fall till fall. Ibland även av honom själv.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter