Sjömat kan ha positiv inverkan på miljön

Musslor är ett exempel på blå mat som kan ersätta det mer klimatbelastande röda köttet. Bild: Igor Golovniov / Getty Images

Sjömat kan ha positiv inverkan på miljön

Livsmedel från hav, sjöar och floder är en viktig resurs i kampen mot miljö- och klimatkrisen. En ny artikel i Nature visar hur blå mat kan minska klimatbelastning och hjälpa till med klimatanpassning i länder med högt miljöavtryck.

I artikeln från Blue Food Assessment har en grupp på mer än 100 forskare, som leds av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stanford University och EAT, sammanställt och analyserat befintliga nationella data kring sjömat.

De kom fram till fyra områden där vattenlevande, eller ”blå”, livsmedel kan spela en nyckelroll för att förbättra världens livsmedelssystem. Med fler satsningar på blå mat kan man motverka miljö- och klimatkris, samtidigt som arbetet mot hunger, undernäring och hjärt- och kärlsjukdomar gynnas.

Vad forskarna fann var bland annat att sjömat kan fungera som en ersättning för rött kött, speciellt i länder med höga miljöavtryck och höga nivåer av hjärt-kärlsjukdomar. Blå mat har vanligtvis lägre klimatpåverkan än landbaserad dito och tar mindre utrymme i anspråk.

Studien uppmanar beslutsfattare i länder som kännetecknas av höga miljöavtryck och näringsbrist att stötta en större mångfald av havsmatsproduktion och på så vis främja sjömat till en lägre kostnad. Forskningen visade att odlade musslor eller små pelagiska fiskar, som sardiner och sill, kan minska trycker på hotade bestånd samtidigt som de har lågt miljöavtryck.

– Beslutsfattare kan utforska politiken som är mest relevant för deras nationella miljö och använda studien för att inspirera till sjömatspolitik som kan övervinna befintliga miljö- och näringsutmaningar, säger Jim Leape, medredaktör för Stanford Center for Ocean Solutions i ett pressmeddelande.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X