Romina Pourmokhtaris svar väcker fler frågor

Riksdagsledamot Andrea Andersson Tay (V) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Agnes Stuber och Ninni Andersson/Regeringkansliet

Romina Pourmokhtaris svar väcker fler frågor

Efter Sveriges Naturs granskning av statssekreterare Daniel Westléns aktieinnehav ställde riksdagsledamot Andrea Andersson Tay en fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som svarar med en hänvisning till en regel om jäv.

I en skriftlig fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) undrar riksdagsledamoten Andrea Andersson Tay (V) hur ministern tänker göra för att säkerställa att regeringens arbete inte påverkas av ministerns statssekreterare, Daniel Westléns privata intressen.

I Sveriges Naturs ledare ”Många aktier blir det” redogör chefredaktör Erik Halkjaer för att statssekreterare Daniel Westlén äger flera aktier i olika bolag inom kärnkraftsindustrin, skogs- och gruvsektorerna och ståltillverkare som förser olje- och gasindustrin med pipelines för mer utvinning av fossil energi. Innehaven som direkt kan beröras av beslut som fattas av energi- och näringsdepartementet där han och ministern verkar.

Utifrån detta lämnade Andrea Andersson Tay tidigare i februari in en skriftlig fråga till Romina Pourmokhtari. Hon anser att statssekreterarens privatekonomi troligtvis kommer att gynnas av regeringens politik.

– Det är en relevant fråga att ställa. Det visar sig att han har väldigt stora aktieinnehav inom det fält som de jobbar med på klimat och näringslivsdepartementet, så det gör att man kan ifråga sätta vilka intressen som styr. Människor vill ju att deras politiska företrädare ska jobba för det allmännas bästa. Om det är så att en statssekreterare faktiskt tjänar ekonomisk på regeringens politik så väcker det frågan om han också vill gynna sig själv, säger Andrea Andersson Tay till Sveriges Natur.

Läs också: Regeringen bäddar för kärnkraft

Statsrådets svar överraskar inte

Under onsdagen, den 28 februari skriver Romina Pourmokhtari i ett skriftligt svar att alla anställda i Regeringskansliet, där ibland Daniel Westlén, måste anmäla jäv om personen har privata intressen i ett ärende eller beslut. Alltså att man inte får vara med i beredningen eller avgörandet av ett ärende om resultatet kan medföra stora för-eller nackdelar för den anställda.

Klimat- och miljöministerns svar är väntat men inte tydligt nog, menar Andrea Andersson Tay.

– Hon svarar väldigt generellt utifrån deras etiska riktlinjer. Hon säger inget specifikt om just den här situationen och det tyder väl på att hon tycker att den i sig inte är något problem, säger hon.

Läs också: ”Jag är klimat- och miljöminister, jag bestämmer”

Har anmält innehav

Romina Pourmokhtari skriver att ”för behovet av insyn och kontroll finns det även en skyldighet för statsråd och, enligt särskilda beslut, för vissa anställda i Regeringskansliet att anmäla vissa innehav av finansiella instrument.”

Det råder ingen tvekan om att Daniel Westlén anmälde sina innehav när han tillträdde och på en direkt fråga från Sveriges Naturs svarade statsrådets pressekreterare Niki Westerberg att Daniel Westlén ”inte har gjort några aktieaffärer, varken köp eller försäljningar utöver något fall där företag köpts ut från börsen, sedan han fick frågan om att bli statssekreterare. Han har vid några tillfällen köpt andelar i en bred fond.”

Hans innehav är alltså införskaffade före han tillträdde sin nuvarande post, men det gör dem inte mindre känsliga. Andrea Andersson Tay ställer sig fortsatt frågande och menar att förtroendet för regeringen skadas.

– Jag har sett en hel del reaktioner från folk som har tagit del av de här granskningarna och det pekar på att folk upprörs och reagerar över det här. Det är viktigt att människor kan känna förtroende för de politikerna som styr landet och det här gör att det blir svårare för folk att ha förtroende.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X