Annons
PFAS går från mamma till foster under hela graviditeten

PFAS-ämnen har använts sedan tidigt 1900-tal och finns i oss själva och överallt i vår miljö. En ny studie visar att även ofödda barn har PFAS i sina kroppar. Ju högre halterna är i mammans kropp desto högre blir de i barnens. FOTO: Getty Images

PFAS går från mamma till foster under hela graviditeten

Högfluorerade ämnen passerar genom moderkakan från mamma till foster under hela graviditeten, enligt en studie från Karolinska institutet. Det betyder att gränsvärden borde sättas utifrån vad foster klarar, menar forskarna bakom studien.

PFAS är en grupp kemikalier som används bland annat i brandskum, regnjackor och teflonpannor. De används bland annat för sina fett- och vattenavstötande egenskaper. De är klassiska miljögifter som bryts ner extremt långsamt eller inte alls. PFAS ansamlas i allt levande och kan störa människokroppen på många olika sätt. I höga koncentrationer misstänks de orsaka flera sorters cancer, medan lägre koncentrationer har kopplats till bland annat ändrad leverfunktion och sämre respons på vacciner. Tidig exponering i livet har visat sig öka riskerna.

Nu visar den första studien av PFAS i foster och embryon att vi börjar samla på oss PFAS tidigare än man förut trott.

− När bebisen föds har den redan samlat på sig de här kemikalierna i bland annat lungor, lever och hjärna, säger Pauliina Damdimopoulou, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska institutet, till Sveriges Natur.

Förbjudet i EU

Högst var halterna av PFAS i lung- och levervävnad, där de i vissa fall motsvarade halten hos vuxna. Bland de sex PFAS-ämnen som undersöktes fanns PFOS och PFOA, som är de mest kända. Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS, och i början av året skärpte det europeiska livsmedelsverket EFSA sin bedömning, genom att sänka det tolerabla dagliga intagsvärdet av de två ämnena till upp till tusen gånger lägre nivåer.

Ämnena fanns i alla provtagna organ, men hur de påverkar fostren återstår att undersöka, enligt Pauliina Damdimopoulou.

– Dagens gränsvärden är baserade på en vuxen population, och inte foster som ju är mycket mer känsliga för påverkan.

Studien publicerades i tidskriften Environment international

Läs mer om PFAS

Höga PFAS-nivåer ger lägre födelsevikt
Miljöfrågorna som avgörs 2020
Förbud mot fluor i skidvalla
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons