Annons
Oroväckande ökning av storspigg i Östersjön

Storspiggen har ökat i antal till den grad i Östersjön att den nu blivit ett problem för både gäddor och abborrar. Bild: SLU

Oroväckande ökning av storspigg i Östersjön

Storspiggen har ökat i Östersjön vilket kan hota både gädda och abborre. Dessutom kan det påverka övergödningen i Östersjön negativt.

Mängden storspigg har ökat dramatiskt i Östersjön och gått från några få procent till nästan 10 procent av den totala biomassan av fisk i utsjön på bara ett par decennier. Det visar den första storskaliga kartläggningen som gjorts av arten. Ökningen påverkar bestånden av rovfiskar som gädda och abborre och förstärker även övergödningens effekter.

– Vi vet inte riktigt vad den snabba ökningen beror på men vi har indikationer på att det hänger ihop med svaga rovfiskbestånd, det varmare vattnet, ökningen av viss planktonföda och övergödningen, säger Jens Olsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och medförfattare till den nya studien publicerad i tidskriften ICES Journal of Marine Science.

Kan konkurrera med andra rovfiskar

Storspiggen kan kontrollera rekryteringen hos redan svaga bestånd av rovfiskar som abborre och gädda genom att den både äter deras yngel och ägg och konkurrerar om samma föda som ungfiskarna. I en studie gjord vid Linnéuniversitet fann man att storspiggen åt upp hela 95 procent av alla gäddyngel i vissa populationer.

Bra för storspiggen som begränsar sin egen rovfisk, dåligt för gäddan som får svårt att återhämta sig. Det hela riskerar att låsa in kustmiljön i ett läge där mindre fiskarter dominerar över rovfiskar som gädda och abborre.

Den stora mängden storspigg bidrar också till ökad algblomning genom att de äter djurplankton och smådjur som annars håller tillbaka mängden växtplankton och alger.

Så vad göra?

Ett sätt att hålla nere storspiggen är, enligt Jens Olsson, att stärka rovfiskbestånden längs våra kuster, både genom att skydda och restaurera lek- och uppväxtmiljöer och genom att begränsa fisket, främst fritidsfisket, på abborre och gädda.

Storspigg kan fungera som foderfisk

En annan möjlighet är att tunna ut populationen genom kommersiellt fiske. Spiggen är oljerik och näringsrik och skulle kunna fungera som foderfisk. Fast då krävs finmaskigare redskap i trålfisket än vad som tillåts idag vilket medför en rad risker som först måste utredas.

– Fisket skulle kunna ses som möjlig miljöåtgärd, där man avlägsnar näring ur Östersjön genom att minska antalet storspigg. Fast det måste i så fall ske på ett genomtänkt och hållbart sätt så att man varken fiskar ut storspiggen eller får oönskade bifångster av torsk, lax, strömming och annan fisk. , säger Jens Olsson.

Hur framtiden för storspiggen ser ut kan man bara sia om, kanske har den börjat nå en topp, kanske inte. Enligt Jens Olsson är det hur som helst viktigt att storspiggen inkluderas i framtida övervakningsprogram och att det blir en ökad medvetenhet om dess roll för Östersjöns ekosystem inom fiske- och miljöförvaltningen.

Länk till studien i i ICES Journal of Marine Science

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X