Annons
Oljud under havsytan stör fiskarnas parning
Ett bo för lerstubb

Hane 
och hona 
lerstubb 
i boet.

Oljud under havsytan stör fiskarnas parning

Den som tror att världen under ytan är tyst tar miste – haven förorenas alltmer av ljud. Nu visar en avhandling att bullret kan göra det svårt för fiskar att para sig och för fiskäggen att kläckas.

Ljud i havet färdas nästan fem gånger snabbare än i luft och transporteras enormt mycket längre.

– Ljudföroreningar från båtmotorer och propellrar har ökat jättemycket. Och ljudet avtar inte på samma sätt som det gör i luft. Ifall det inte funnits land och olika djup i havet skulle det i princip aldrig ta stopp. Det färdas enorma sträckor, studsar mot botten och sprider sig dessutom 340 grader från ljudkällan, säger marinekologen Eva-Lotta Blom.

– Det är ett fruktansvärt oljud under ytan, man kan inte föreställa sig det. Tänk bara på alla bryggor i metall med båtar och bojar som slår emot.

Sången dränks av buller

Småfiskarna sandstubb och lerstubb lever på grunt vatten runt hela Sveriges kust och är bland annat en mycket viktig föda för ung torsk. I sin avhandling vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet undersöker Eva-Lotta Blom hur de här fiskarnas parning påverkas av ljud i vattnet.

Liksom andra fiskar använder de ljud som kommunikationsmedel, och inför parning lockar hanarna till sig honorna med sång. Men försök i akvariemiljö visar att honorna inte vill para sig om sången dränks av buller. Fiskar som befinner sig i en miljö där bullret motsvarar frekvensen från fritidsbåtar parar sig knappt alls. För dem som trots allt parade sig tog det betydligt längre tid än det gjorde för de fiskar som levde i en tyst miljö. Dessutom dog hälften av äggen i den bullriga miljön innan de kläcktes – och om de kläcktes tog det längre tid än för de ägg som studerades i en tyst akvariemiljö.

Kan man dra slutsatsen att dina resultat även gäller andra arter?

– Det är troligt att detta även gäller andra fiskar. Om man exempelvis bygger en ny hamn i en vik som är ett viktigt parningsområde är det troligt att det kan ha ganska stor effekt.

Länk till avhandlingen Sexual signalling and noise pollution 

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X