Annons
Nya batterityper kan bli viktiga energilager

Prototyp till flödesbatteri från Harvarduniversitetet. (Foto: Eliza Grinnell, SEAS Communications)

Nya batterityper kan bli viktiga energilager

Nya typer av batterier kan tjäna som storskaliga energilager för sol- och vindkraft. Forskning pågår och snart kan prototyperna skalas upp till kommersiell skala. De kommer att radikalt förändra förutsättningarna för framtidens energisystem.

I forskningslabb runt om i världen arbetar man intensivt med nya typer av batterier för energilagring. Det forskas mycket kring de vanliga litiumbatterierna som finns i elbilar och mobiltelefoner. Nya tekniker med fast elektrolyt och nya typer anoder ger stora förbättringar som flerdubblar kapaciteten och mångdubblar livslängden för litiumbatterier.

Men en lång rad forskningsprojekt fokuserar istället på helt nya typer av batterier. Det handlar om väte/brom och zink/luft-batterier bland annat, samt olika typer av flödesbatterier med organiska vätskor som energilager.

flödesbatteri
Principskiss för ett flödesbatteri Bild: Wikipedia commons..

Om det blir möjligt att lagra energin från sol och vind till låg kostnad skulle det revolutionera världens energisystem. Dessa nya batterityper är främst tänkta som storskaliga energilager. Energitätheten är ännu så länge inte lika hög som i litiumbatterierna, men kostnaderna är snabbt på väg ned mot konkurrenskraftiga nivåer.

Forskare vid Harvarduniversitetet har utvecklat ett lovande flödesbatteri som bygger på organiska molekyler som kallas quinoner. De finns naturligt förekommande i bland annat rabarber. Två tankar innehåller de positivt respektive negativt laddade kemikalierna. Dessa pumpas förbi ett membran som fångar upp de laddade jonerna och leder dem till elektroder som levererar strömmen. De ingående kemikalierna är inte giftiga och är jämförelsevis billiga. Redan nästa år ska fullskaliga prototyper testas på olika håll i Europa och USA.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter