Nya klimatbegrepp på nyordslistan

Spökflyg är tomma flygplan som flygs för att behålla start- och landningstider. Bild: Getty Images.

Nya klimatbegrepp på nyordslistan

Fossilgas, hungersten och munkmodell. Ovanligt många av svenskans senaste nyord handlar om miljö, klimat och energi.

Strax innan nyår släppte Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen (Isof) sin lista över 2022 års nyord.

– Kriget i Ukraina, energikrisen, den skenande inflationen och nya klimatlarm. Många av orden på Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista har tydlig anknytning till dessa kriser, kommenterar språkvårdaren Ola Karlsson i en krönika.

12 av listans 35 ord berör klimat, miljö och energi. En anledning till det är att Språkrådet sedan 2021 har en särskild arbetsgrupp för hållbarhetstermer.

– Vi är mitt i en omställning och orden är en del av den, sa Karin Webjörn, språkvårdare vid Språkrådet, till Sveriges Natur i januari ifjol.

Läs mer: Ord för omställning

Nyord 2022 med koppling till miljö, klimat och energi

Agrivoltaisk – kombinerar jordbruk och solkraft
Teknik där odlingar och jordbruk varvas med solpaneler. Agrivoltaiska tekniker kan ge positiva effekter på både grödor och producerad elektricitet.

Avkarbonisering – avveckling av beroende av fossila bränslen
Ordet kommer från engelskans decarbonization och handlar om att fasa ut fossila bränslen.

Energifattigdom otillräcklig tillgång till elektricitet
Begrepp som blivit vanligare i tider av höga elpriser.

Energikrig – krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel
Med Rysslands invasion av Ukraina följde också ett energikrig som påverkat hela Europas energi- och klimatpolitik.

Fossilgas – ersätter naturgas 
Från och med nu rekommenderas fossilgas i stället för naturgas. Gasen består av metan och används såväl som drivmedel som för uppvärmning och elektricitet. ”Natur som förled ger en sorts positiva konnotationer till någonting som är hållbart, någonting som är väldigt bra. Då är fossilgas faktiskt tydligare”, säger Åsa Holmér, språkvårdare i fackspråk och terminologi till Vetenskapsradion.

Hungersten – graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd
De historiska inskriptionerna på hungerstenar varnar för svåra tider. Med sommarens torka i Europa blev hungerstenar synliga i floden Elbe.

Klimatbiljett – subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp
Under 2022 fick Tyskland uppmärksamhet för en billig biljett för all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet. Även i svenska kommuner finns förslag på införande av klimatbiljetter.

Klimatskadestånd – ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar
Under höstens klimattoppmöte COP27 i Egypten var klimatskadestånd en stor fråga. Läs Sveriges Naturs rapportering från mötet här.

Munkmodell – modell för ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av
En ekonomisk teori där jordens ekologiska gränser sätter ramar för ekonomi, hälsa och politik. Illustreras ofta i form av en munkliknande ring och bygger på brittiska Kate Raworths bok Donutekonomi som kom 2018.

Permakris – serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris
Kommer från engelskans permacrisis, permanent kris. Klimatkrisen och utdöendet av arter är två exempel på sådana kriser.

SMR, småskalig modulär reaktor – kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas
Förespråkas ofta i energidebatten. Trots att idén om SMR funnits sedan 1995 är utbyggnaden begränsad.

Spökflyg – flygplan som flyger utan passagerare för att behålla tidpunkter för avgångar och landningar
Fenomenet uppmärksammades under pandemin när flygbolagen trafikerade med tomma plan för att inte tappa sina tider. Förra vinterns spökflyg i Europa förutspåddes leda till 2,1 miljoner ton koldioxidutsläpp, enligt Greenpeace.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X