Palmoljan bricka i spelet i EU:s slutförhandling

Palmoljan har blivit en bricka i spelet om EU:s framtida energipolitik. FOTO: Jonas Grazer/Getty Images

Palmoljan bricka i spelet i EU:s slutförhandling

Spelreglerna för den fortsatta förnybara energiutbyggnaden i EU börjar klarna. En av de sista knäckfrågorna är om palmoljan ska premieras framöver i biobränslepolitiken.

Men lagstiftarna har svårt att hitta de slutliga överenskommelserna. De beskrivs sitta med sina bästa kort på handen. Vid torsdagens förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen ska vissa frågor enligt källor ha rensats av bordet. Men andra fick inte ens tillfälle att nämnas.

I det omfattande förslaget, som berör allt från nya regler för uppvärmnings- och nedkylningssektorn till olika stödregler för utbyggnad av vindkraft, har frågan om palmoljans plats i fordonstanken blivit en av de viktigare symbolerna.

Efter flera års debatt i civilsamhället enades EU-parlamentet i januari om att gå in i slutsamtalen med ett krav på att unionen ska fasa ut palmoljan från de råvaror som ska kunna premieras i EU:s transportpolitik år 2021.

Det har hyllats av delar av miljörörelsen, men skapat stor irritation hos produktionsländerna. Indonesien och Malaysia har hotat att dra unionen inför domstol i världshandelsorganisationen WTO om EU inför regler som misstänks kunna vara diskriminerande.

Hos de andra lagstiftarna i EU har det inte heller funnits särskilt stor entusiasm. Till viss del för att det anses svårt att finna en lösning som inte skulle leda till att unionen möter kraftiga motåtgärder. Länder som Spanien, Italien och Frankrike har uttryckt sin kritik öppet.

LÄS MER: Palmoljan kan bli ett förhandlingskort 

Men enligt en förhandlare, som vill vara anonym på grund av det känsliga läget i samtalen, ska det senaste mötet inte ha klargjort vilka spelregler som ska gälla framöver för palmoljan.

– Det har tidigare förts fram förslag på att medlemsländer istället för EU-gemensamma åtgärder ska kunna bestämma mer kring palmoljestöden själva, men än så länge har det förslaget inte accepterats hos parlamentet, säger förhandlaren.

”Kommissionen har nyckeln”

Bilden bekräftas också av utspel från andra parter som följer förhandlingarna. En av dem är miljöorganisationen Transport & Environment.

– Européer tvingas att bränna upp miljontals ton palmolja i sina dieselbilar varje år, mycket mer än i mat och kosmetikasektorn tillsammans. Att ha kvar stödet till palmoljan i biodiesel är dåligt för klimatet, vilda djur och även omöjligt att motivera för väljare, menar miljöorganisationen i ett uttalande efter torsdagens förhandlingar.

De understryker att kommissionen nu har ansvaret för att ta fram en kompromiss som är acceptabel för de inblandade parterna.

– Nuvarande stöd skadar också europeiska jordbrukare, eftersom de måste konkurrera med billig, men mycket skadlig import av palmolja. Kommissionen har nyckeln till att stoppa denna galna olja, fortsätter Transport & Environment.

Trycket på förhandlarna att ändra politiken ökar också från Indonesien. Över 200 nationella civilsamhällesorganisationer gick i dagarna ut i en uppmaning som backade upp EU-parlamentets linje. Eftersom EU är den största exportmarknaden så kräver undertecknarna att lagstiftarna sätter press på förändring av den inhemska produktionen.

– Förnybar energi ska bara komma från producenter som är miljövänliga, rättvisa och som visar respekt för mänskliga rättigheter. Palmoljebaserad biodiesel uppfyller uppenbarligen inte dessa principer. Det har visats sig genom olika sociala, ekonomiska och miljömässiga problem, skriver de i sitt brev till lagstiftarna.

Kan bli klart i slutet av juni

Enligt tidningen Euractiv kvarstår två olika upplägg inför nästa slutsamtal som planeras till den 13 juni.

Det ena förslaget sätter den övergripande målnivån för hur långt unionen ska nå i övergången till förnybara energikällor närmare ministerrådets utgångsbud. I det förslaget krävs det inte att EU-parlamentet ska släppa särskilt många av sina hjärtefrågor, som exempelvis palmoljan.

Det andra förslaget öppnar för en högre målnivå där utbyggnaden ska utökas mer. Det ligger närmare parlamentets linje. Men då får också parlamentet släppa flera av sina hjärtefrågor som eftergift.

Att det bara är de här två förslagen som finns kvar i diskussionerna avfärdas av förhandlare som Sveriges Natur pratat med.

– Parlamentet har inte flyttat på sig alls, uppger förhandlaren och menar att EU-parlamentet inte har gått med på att acceptera det bud som ska ha arbetats fram av EU-kommissionen och ministerrådet, utan först på tisdag kommer att diskutera hur de ska gå vidare.

Även i ministerrådet förväntas ytterligare samtal. Innan de slutliga samtalen kommer medlemsländerna, däribland Sveriges Ibrahim Baylan, att samlas på ett energiministermöte den 11:e juni.

Enligt Sveriges Naturs källor kommer det framför allt att krävas att medlemsländerna kommer överens om en högre målnivå för att kunna gå parlamentet till mötes. Men det finns länder som är skeptiska till att öka ambitionsnivån. Tyskland pekas ut som ett av dem,

– Det är som vanligt, inget är klart innan allt är klart, säger förhandlaren.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter