Nedlagt fossilkraftverk återstartas i Malmö
Oljekraftverk

Efter beslut av Svenska kraftnät ska Uniper återstarta det gaseldade Öresundsverket, som varit stängt sedan 2017. Foto: Uniper

Nedlagt fossilkraftverk återstartas i Malmö

Fossilgaseldade Öresundsverket i Malmö ska återstartas för en miljard kronor. Det är tänkt som en beredskapsåtgärd, men verket får också användas för kommersiell elproduktion vilket kan innebära mycket stora koldioxidutsläpp.

Öresundsverket ägs av Uniper i Malmö och var tidigare en av Sveriges största utsläppskällor. 2010 släppte det gaseldade kraftvärmeverket ut 957 000 ton koldioxid då det producerade både el och fjärrvärme.

Verket invigdes 2009, men togs ur drift 2017 av lönsamhetsskäl. Det var på väg att rivas och fraktas bort, men nu återupplivas det efter ett beslut av Svenska kraftnät i början av juni i år.

Myndigheten satsar upp till 1 miljard kronor av beredskapsskäl: högst 405 miljoner kronor för att återställa och högst 114 miljoner kronor årligen under perioden 2025–2029. När Sveriges Natur kontaktar Svenska kraftnät återkommer de via mejl.

Hur mycket koldioxid beräknar ni kommer att släppas ut per år?

– Enligt beslutet ska anläggningen användas vid allvarliga och långvariga störningar i elsystemet, höjd beredskap eller krig. Om inte anläggningen används utöver dessa situationer blir det inget utsläpp av koldioxid, skriver Anette Engström, tf chef vid Svenska Kraftnäts enhet Elberedskap.

Kan drivas kommersiellt

Inget säger dock att verket inte också kan användas kommersiellt. Förra sommaren gick oljeeldade Karlshamnsverket kommersiellt av ägaren Uniper, trots att Svenska kraftnäts uttalade tanke med att hålla det igång var beredskap.

Läs också: Det släppte ut mest koldioxid 2022

Av Svenska kraftnäts beslut om Öresundsverket framgår det att Uniper får driva det för kommersiell drift, det vill säga om gaspriset är så lågt och elpriset så högt att det lönar sig. Dessa eventuella intäkter ska avräknas från stödet.

Ger detta ett extra incitament att använda fossilkraft?

– Det är inte avsikten med beslutet, skriver Anette Engström.

Det tar nästan två år innan Öresundsverket kan träda i funktion. Det ska ske 1 april 2025 enligt meddelande till elbörsen Nordpool.

Finns det inget billigare och snabbare sätt att minska risken för effektbrist, till exempel genom så kallad flex, det vill säga att minska förbrukningen?

– Användarflexibilitet kan bidra till att förlänga uthålligheten vid ö-drift, men är inte ett alternativ till att ha planerbar elproduktion, skriver Anette Engström.

Ö-drift innebär att delar av nätet kan drivas vidare även om förbindelsen med stamnätet är utslagen. Det är dock inte självklart hur stor ö-drift det kan handla om, hur långvarig situationen ska vara, om förutsättningen är att inte en enda watt kan nå Malmö utifrån eller om gasledningarna är bättre skyddade mot krig och kris än elledningarna.

Beordrade av Svenska kraftnät

– Meningen är inte kommersiell drift, säger Unipers kommunikationschef Roger Strandahl till Sveriges Natur.

– Vi är i praktiken beordrade av Svenska kraftnät, säger han.

Kommer gasen att vara rysk?

– Nej, ingen rysk gas, enbart från Nordsjön och LNG, säger Roger Strandahl.

LNG, (liquid natural gas) är flytande gas som kommer i särskilda fartyg, från till exempel USA eller Mellanöstern.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på branschorganisationen Energiföretagen, ser återstarten av Öresundsverket både som motiverat av ett, enligt Försvarsberedningen, försämrat säkerhetsläge i Sverige, men också ur ett annat perspektiv:

Svenska Kraftnäts senaste kraftbalansrapport förutspår ett effektunderskott på 4 900 megawatt för Sverige säsongen 2025/2026. Ett underskott som sedan ska öka.

– Det är i den kontexten man måste se det. Det är bra att man nu vidtar åtgärder i SE4, säger Erik Thornström till Sveriges natur.

SE4 är det elprisområde som omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs län och delar av angränsande län.

En halv kärnkraftsreaktor

Öresundsverket kan som mest ge 448 megawatt. Det motsvarar en halv kärnkraftsreaktor (Forsmark 1 är på 1 040 megawatt) 3 eller en stor vindkraftspark till havs (danska Kriegers Flak är på 605 megawatt när det blåser).

Varför inte användarstyrning? 448 megawatt minskad elvärme är väl lika mycket värt som 448 megawatt tillförd el?

– Absolut. Man måste jobba parallellt. Det pågår mycket utveckling med förbrukningsflexibilitet. Vi har ju också sett under den gångna vintern att man kan spara el, men det kan ju inte till fullo ersätta ny produktion, säger Erik Thornström.

Toppförbrukningen för hela Sverige säsongen 2022/2023 var 1 700 megawatt lägre än vintern innan, trots att det var en kallare vinter.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X