Annons
Naturvård och turism ska få påverka jakt och viltvård

Spårande varg. Licensjakten på rovdjur är en av de frågor viltförvaltningsdelegationerna hanterar. Foto: Kjell-Åke Fredriksson, Naturskyddsföreningen.

Naturvård och turism ska få påverka jakt och viltvård

Företrädare för naturvård och ekoturism ska få mer att säga till om i viltfrågor. Det har regeringen beslutat i dag.

Regeringen har sett över systemet där Länsstyrelserna har ansvar för att fatta beslut om viltvård och kommit fram till att naturintressen och ekoturism behöver få mer att säga till om.

Därför kommer lokala naturvårdsföreningar och representanter från natur- och ekoturismnäringen att få varsin ytterligare plats i de lokala delegationer som delvis är politiskt sammansatta och delvis består av representanter för olika intressen, som jakt, naturvård, turism och trafiksäkerhet.

Bland annat har de lokala delegationerna inflytande över rovdjursjakten.

Delegationerna är delvis rådgivande och delvis beslutsfattande. De avhandlar sådana frågor som exempelvis skydds- och licensjakt på rovdjur, älg-, hjort- och vildsvinsjakt med mera.

Regeringen är nöjd över hur delegationerna fungerar, men anser att det behöver bli en bättre balans mellan olika intressen.

I dag består delegationerna av 13 ledamöter totalt. Landshövdingen är ordförande. Där sitter också fem landstingspolitiker. Intresseföreträdarna är en representant för vardera: polis, jakt, naturvård, friluftsliv, lantbruk, näringsliv och turism samt skogsbruk. Nu blir det således två ledamöter till, inalles 15.

– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Ändringen börjar gälla från och med den första april. Det är partierna i landstinget respektive intresseorganisationer i länet som utser representanter.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X