Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Naturliga variationer bakom svagare golfström

De blå fläcken ute i atlanten visar att området är kallare i dag än under referensperioden 1951-1980.

Naturliga variationer bakom svagare golfström

Naturliga variationer och inte klimatförändringar kan ligga bakom de senaste årens minskning av golfströmmens flöde av varmt vatten upp till nordliga breddgrader.

Detta visas i en ny studie av forskare vid det statliga brittiska meteorologiska institutet (Met Office). Försvagningen av golfströmmen och dess motström söderut nere i djuphavet har enligt studien föregåtts av en period då dessa havsströmmars flöden tvärtom ökade.

Golfströmmen för med sig stora mängder värme till oss i Skandinavien. Vårt klimat skulle vara mycket annorlunda utan den extra uppvärmningen, i synnerhet vintertid.

Under de senaste tio åren har man kunnat mäta hur golfströmmens flöde kontinuerligt minskar. Det har allmänt antagits att detta har ett samband med klimatförändringar, i synnerhet med ett ökat utflöde av sött ytvatten från Grönlands smältande inlandsisar som stoppar upp golfströmmen utanför Island mer än tidigare.

Den nya studien från Met Office visar på att den försvagning som skett av havsströmmen kan vara en del av en naturlig variation vars förlopp sträcker sig över årtionden.

Studien kombinerar datasimuleringar med detaljerade mätdata från satelliter och mätbojar. Datasimuleringarna återger tämligen exakt de observerade minskningarna under det senaste årtiondet, men visar också på en tidigare period med starkare flöden. Forskarnas slutsats blir därför att ”naturlig variabilitet på en tidskala som spänner över årtionden sannolikt spelade en central roll i den försvagning av cirkulationen som observerats under det senaste årtiondet.”

Datasimuleringarna (svart) matchar väl med den observerade försvagningen av golfströmmen (rött).
Datasimuleringarna (svart) matchar väl med den observerade försvagningen av golfströmmen (rött).

Forskarna utesluter dock inte att den observerade försvagningen av golfströmmen också kan vara orsakad av en kombination av naturlig variation och en mer långsiktig påverkan från klimatförändringar. Det krävs många års ytterligare mätningar för att kunna få ett säkert svar på den frågan, men kanske kan vi nu i alla fall pusta ut lite vad gäller farhågorna för att Golfströmmen ska stanna av helt.

Läs mer om studien här.

Se en animation över golfströmmens rörelser just nu

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter