Motstånd mot flygskatt inom flygbranschen

Om det inte blir en global flygskatt kan det bli en svensk.

Motstånd mot flygskatt inom flygbranschen

Flygbranschens motsätter sig en flygskatt, visar handlingar som Sveriges Natur tagit del av.

”Vi kommer att vältra över hela kostnaden på konsumenten”, skriver Hans Ollonberg, rådgivare till SAS VD.

Miljöminister Karolina Skog har signalerat att en svensk flygskatt kan bli aktuell om inte flygbranschens internationella organisation IACO kan enas kring en global skatt. I slutet av september landade IACO i en överenskommelse som innebär klimatkompensation, men ingen skatt. Detta talar för att en skatt kan vara att vänta när den pågående flygskatteutredningen har redovisat sitt resultat i slutet av november.

Sveriges Natur har tagit del av brevväxlingen till utredningen. Den visar inte oväntat ett motstånd mot skatten i flygbranschen.

”Vi kommer att försöka övervältra hela skatten på resenärerna. Med den låga lönsamhet branschen har är det inte möjligt att absorbera den”, skriver till exempel Hans Ollongren, vice ordförande i Svenska Flygbranschen och rådgivare på SAS.

Föreningen för Svenska Regionala Flygplatser (SRF), som representerar 35 icke-statliga flygplatser, motsätter sig skatten och föreslår att de ska undantas.

”Stora flygbolag som opererar på stora flygplatser kommer troligen att kunna hantera en flygskatt på grund av stora volymer medan små bolag som opererar på små flygplatser kommer att vara betydligt mer utsatta”, skriver VD Peter Larsson.

LÄS MER om hur klimatbelastande flyget är

En sammanställning av aktuell forskning som forskare vid Chalmers och KTH har gjort åt utredningen pekar dock på att bortfallet kanske inte behöver bli så stort. Både Storbritannien och Tyskland har infört avståndsbaserade passagerarskatter. I Storbritannien indikerar studier att efterfrågan har minskat något på kortare resor men inte på längre resor, vilket forskarna tror beror på att skatten utgör en så liten del av totalkostnaden för dessa resor. Volymen styrs i högre grad av inkomstökningar hos befolkningen än av flygskatten.

I Tyskland finner en studie ingen effekt alls av skatten medan en annan finner att den har lett till en minskad efterfrågan på 2,8 procent. Det går inte att bevisa att tyskarna har valt gränsnära flygplatser i ett annat land för att undvika skatten.

Samtidigt visar forskningen att en flygskatt paradoxalt nog kan öka de totala utsläppen något. Orsaken är att en passagerarskatt förändrar relativpriserna mellan olika resor i samma avståndskategori. Om prisskillnaden mellan att flyga till exempel till Frankrike eller Spanien minskar kommer fler att åka till Spanien.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons