Ministern: Allvarligt att våtmarkerna minskat

Miljömålet myllrande våtmarker kommer inte att uppnås i tid. FOTO: Getty Images

Ministern: Allvarligt att våtmarkerna minskat

Anslagen till våtmarker har minskat och miljömålet myllrande våtmarker kommer inte att uppnås. Nu överväger regeringen att ge Naturvårdsverket ett nytt uppdrag. – Att restaurera och anlägga våtmarker är prioriterat. Det är ett effektivt sätt att minska övergödning, utsläpp av växthusgaser, balansera vattenflöden och bidra till den biologiska mångfalden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om uttorkade våtmarker som en av Sveriges största utsläppare av växthusgaser

LÄS MER: Utdikade våtmarker står för 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp

2017 presenterade regeringen en satsning som skulle återställa våtmarker. Men av de 200 miljoner kronor som lovades årligen under tre år blev det bara totalt 327. Under 2018 avsattes 200 miljoner, förra året minskade anslaget till 70 miljoner kronor. I år har Naturvårdsverket avsatt 57 miljoner kronor.

– Naturvårdsverket har, tillsammans med länsstyrelserna, bedömt att utifrån den budget som finns för 2020 så är denna summa lämplig att satsa på våtmarker under året. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen där våtmarker utgör viktiga delar måste naturligtvis fortsätta, säger Isabella Lövin.

Vad var er tanke när ni presenterade regeringens satsning i Vittsjö i juni 2017?

– Vi behöver göra vad vi kan för att motverka vattenbrist och torka, och under sommaren 2017 och den dessförinnan fick vi en föraning om en framtid där mycket låga grundvattennivåer blir allt vanligare i Sverige. Genom att investera i våtmarker stärks landskapets egen förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Det är en bra försäkring mot klimatförändringarnas effekter. Dessutom är det bra för biologisk mångfald och torrlagda våtmarker är också en ansenlig källa till växthusgasutsläpp.

Ni lovade 200 miljoner kronor årligen i tre år. I år har Naturvårdsverket avsatt 57 miljoner. Räcker det?

– Naturvårdsverket har, tillsammans med länsstyrelserna, bedömt att utifrån den budget som finns för 2020 så är denna summa lämplig att satsa på våtmarker under året. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen där våtmarker utgör viktiga delar måste naturligtvis fortsätta.

Miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker kommer inte att uppfyllas i tid. Vad tänker du om det?

– Våtmarkerna har på grund av utdikningar minskat kraftigt och kontinuerligt under över ett sekel. Det är oerhört allvarligt. Bland annat eftersom det drabbar djur- och växtliv samt leder till så stora utsläpp av växthusgaser att det kan jämföras med vägtrafiken. Miljömålen har varit svenska regeringars ansvar sedan slutet av 1900-talet och det är ett misslyckande att arbetet inte kommit längre.

Kommer ni vidta ytterligare åtgärder?

– Nu senast i budgeten för 2020 var vi tydliga med att det behövs ytterligare insatser för att förstärka den biologiska mångfalden genom till exempel anläggande av våtmarker. Exakt hur naturvårdsarbetet ska fortsätta i framtida budgetar kommer vi att återkomma till senare under året.

Hur prioriterade är våtmarkerna för regeringen?

– Att restaurera och anlägga våtmarker är prioriterat eftersom det är ett effektivt sätt att minska övergödning, utsläpp av växthusgaser, balansera vattenflöden och bidra till den biologiska mångfalden.

Våtmarkerna ingår ju också i andra aktuella statliga utredningar. Hur tänker regeringen att frågan ska samordnas?

– Regeringen överväger att ge Naturvårdsverket ett uppdrag att samordna insatserna tillsammans med andra myndigheter.

LÄS MER: Att anlägga en våtmark – så blev drömmen verklighet

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons