Annons
Massaindustrin tjänar på dagens utsläppsmarknad

Mörrum bruk hade 2015 ett överskott på 128 000 ton i utsläppsrätter. Foto: Södra.

Massaindustrin tjänar på dagens utsläppsmarknad

Den svenska massaindustrin har stora överskott av utsläppsrätter i det europeiska handelssystemet för koldioxid. De utgör potentiellt stora ekonomiska värden som industrin fått gratis av staten.

744 svenska industrianläggningar är med i det europeiska utsläppshandelssystemet.

2015 släppte de tillsammans ut 19,2 miljoner ton koldioxid. Men de hade fått en tilldelning av utsläppsrätter på cirka 25,6 miljoner ton. Det innebar ett överskott på 6,4 miljoner ton.

Priset på utsläppsrätter är i dag lågt. Överskottet är i dagens prisnivå värt 334 miljoner kronor.

Men om priset skulle stiga till mer normala nivåer skulle överskottet bli värt miljarder för de svenska företag som sitter på dem. Främst är det den svenska massaindustrin som har överskott, sammanlagt 2,7 miljoner ton, till ett dagsvärde av 128 miljoner kronor.

I maj presenteras siffrorna för 2016, som sannolikt kommer att se liknande ut.

Läs mer: Här är statistiken över alla anläggningars utsläpp och tilldelning 2015 (excel-fil).

Utsläppsrätterna delas till stor del ut med ett benchmarking-system som grund. Eftersom den svenska massaindustrin är bland de bästa i världen på att utnyttja förnybara bränslen för att producera el och processvärme så får de i medeltal en övertilldelning på 1469 procent. Undantaget är Hallsta pappersbruk som bara släppte ut 9 ton koldioxid, men fick en tilldelning på 177 000 ton.

Tillgång för företagen

Överskotten av utsläppsrätter utgör en tillgång för företagen, som de kan sälja, eller behålla för framtida behov. EUs utsläppshandelssystem håller på att förändras och exakt vad som händer efter 2020 är ännu under förhandling.

På kort sikt tacklar dock EU de stora överskotten under nuvarande period genom att senarelägga auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter till 2019-2020 som annars skulle ha auktionerats ut under 2014-16. Den åtgärden kan väntas höja priset en del på utsläppsrätterna, men överskottet är mer än 2 miljarder ton i hela EU, så effekten kan bli begränsad.

Från och med 2021 kommer antalet utsläppsrätter att minska med 2,2 procent om året. Det hoppas man inom EU ska återställa priset till en nivå på 200-300 kronor per ton, jämfört med 52 kronor i dag. Om priserna hamnar på denna högre nivå innebär det att svensk industri får tillgångar av staten  som är värda miljardbelopp.

Läs också:

Fortsatta förhandlingar om EUs utsläppsrätter

Anläggningarna med de tjugo största överskotten 2015, ton koldioxid.

Huvudman Anläggning Bransch Utsläpp 2015 Tilldelning 2015 Överskott/  underskott Värde med dagens pris
SSAB EMEA AB SSAB EMEA Luleå Stål 884873 2906871 2021998 106154895
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Papper 10417 259755 249338 13090245
SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens pappersbruk Papper 17800 249344 231544 12156060
Stora Enso Kvarnsveden AB Stora Enso Kvarnsveden AB Papper 26936 255858 228922 12018405
Stora Enso Hylte AB Stora Enso Hylte AB Papper 14381 237055 222674 11690385
BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns bruk Papper 18800 237433 218633 11478233
Domsjö Fabriker AB Domsjö fabriker Papper 4699 214452 209753 11012033
Holmen Paper AB Bravikens pappersbruk Papper 9229 206835 197606 10374315
Söderenergi AB Igelsta kraftvärmeverk El o fjärrvärme 5869 196367 190498 10001145
Holmen Paper AB Hallsta pappersbruk Papper 9 177306 177297 9308093
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB Gävle Bruk Papper 14234 190815 176581 9270503
Metsä Board Sverige AB Metsä Board Sverige AB Papper 54355 216200 161845 8496863
Stora Enso Skoghall AB Stora Enso Skoghalls bruk Papper o 53498 185333 131835 6921338
Södra Cell AB Södra Cell Mörrum Papper o 28315 156546 128231 6732128
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Hässelbyverket El o fjärrvärme 2005 125923 123918 6505695
Eskilstuna Energi och Miljö AB Vattumannen El o fjärrvärme 354 118254 117900 6189750
E.ON Värme Sverige AB Åbyverket El o fjärrvärme 32316 146908 114592 6016080
Stora Enso Nymölla AB Stora Enso Nymölla AB Papper 32986 142384 109398 5743395
Perstorp Oxo AB Perstorp Oxo AB Kemi 118838 226995 108157 5678243
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X