Kraftig minskning av skyddad skog

Andelen ny skyddad skog har minskat kraftigt sedan Skogsstyrelsens anslag minskat. FOTO: Getty Images

Kraftig minskning av skyddad skog

Regeringen skar ner Skogsstyrelsens anslag till skydd av skog med 90 miljoner förra året. På ett år har skyddet genom naturvårdsavtal minskat med 74 procent. Det ligger nu på den lägsta nivån sedan 1999.
Många biologiskt värdefulla områden kommer att avverkas, befarar Johan Åberg på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen kan skydda skog från avverkning om den är särskilt biologiskt värdefull. Den ersätter då markägaren ekonomiskt och kan antingen bilda ett så kallat biotopskyddsområde eller skriva ett naturvårdsavtal.

Under 2019 minskade arealen som blev skyddad genom naturvårdsavtal med 74 procent jämfört med 2018, och ligger nu på den lägsta nivån på 20 år. Samtidigt minskade biotopskydden med 40 procent. Orsaken är att myndighetens anslag från regeringen sänktes med 90 miljoner 2019 och ytterligare 108 miljoner för 2020, enligt Johan Åberg som är specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

− Det vi får göra är en rak hyvling över hela landet.

Måste backa på många håll

Många av Skogsstyrelsens kontor över landet har listor på områden som valts ut för att bli skyddade, där personalen har jobbat med att dra gränser, pratat med markägare och kanske sagt att det ska bli klart inom ett par år, berättar han.

− Nu måste vi backa på många håll och skjuta upp hela processen. En del markägare kommer nog att tröttna och det finns risk att områden avverkas istället.

Förutom att värdefull skog går förlorad innebär detta också att förtroendet för naturvårdsarbetet får sig en törn, menar Johan Åberg.

− Vi har försökt uppmuntra markägare att ta kontakt med oss om de har skyddsvärd skog, men nu måste vi avstå från den positiva marknadsföringen, för om de hör av sig så har vi antagligen inga pengar.

Kommer inte nås i tid

Enligt statens miljömål Levande skogar skulle Sverige ha nått etappmålet 150 000 hektar formellt skyddad skogsmark i december 2020 men det kommer knappast att nås i tid, enligt Johan Åberg.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)svarar med en skriftlig kommentar och hänvisar till att anslagen för skydd av natur höjdes 2015 och att det har gett goda resultat.

− Tillfälliga nedgångar speglar inte den sammantagna bilden. Regeringen bedömer dock att det behövs fortsatta insatser för att förstärka den biologiska mångfalden genom till exempel naturvårdande skötsel av skyddade områden, naturvårdsförvaltning, artbevarande och viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker.

Som kommentar till att markägare hamnar i kläm hänvisar hon till den pågående utredningen om äganderätt som ska vara klar i juni i år.

− I den utredningen ingår att föreslå nya flexibla skydds- och ersättningsformer som ekonomiskt eller på annat sätt bidrar till ökad attraktivitet för markägaren och som samtidigt bevarar biologisk mångfald.

LÄS MER: Striden om skogen

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X