Klimatförändringarna får Himalayas glaciärer att smälta

Himalayas glaciärer påverkas mer av klimatförändringar än man tidigare trott. Stigande temperaturer på grund av global uppvärmning ökar glaciärernas smältning vilket kan orsaka rörelse. Rörelserna kan få katastrofala konsekvenser. Till exempel kan glaciärsjöar brista och skapa översvämningar. FOTO: Getty Images

Klimatförändringarna får Himalayas glaciärer att smälta

Klimatförändringarna får Himalayas glaciärer att röra på sig. Det kan få katastrofala konsekvenser.
– Glaciärerna visar en konstant minskning i massa och areal och förändringar i sina årstidsbundna rörelsemönster. Detta kan direkt kopplas till den stigande temperaturen i regionen, säger Anshuman Bhardwaj, forskare i atmosfärskunskap, vid Luleå tekniska universitet.

Forskare vid Luleås Tekniska Universitet har analyserat 112 glaciärer i bergskedjan med hjälp av satellitbilder och temperaturdata kombinerat med fältobservationer för att se hur glaciärerna rör på sig. De kunde koppla förändringar i de årstidsbundna temperaturerna till förändringar i glaciärernas rörelsemönster och att de minskade i massa.

Med hjälp av satellitbilder och temperaturdata kunde forskarna analysera glaciärerna rörelse. Deras studie är den första som visar hur terräng och klimatparametrar som temperatur och snö påverkar glaciärernas rörelse. Deras upptäckter kan hjälpa att bättre förstå rörelsen i Himalayas glaciärer och hur de påverkas av de framtida klimatscenarierna.

Många av klimatförändringarnas konsekvenser påverkar just glaciärer. Stigande temperaturer på grund av global uppvärmning ökar glaciärernas smältning vilket kan orsaka rörelse. Rörelserna kan få katastrofala konsekvenser. Till exempel kan glaciärsjöar brista och skapa översvämningar.

Medelhavet påverkar Himalaya

I sin studie upptäckte forskarna dessutom att rörelserna hos glaciärerna i Himalaya inte enbart påverkas av den lokala temperaturen. Rörelserna påverkas också av fukt från Medelhavsområdet som sedan drar vidare österut för att slutligen landa som regn eller snö i de nordvästra delarna av den indiska subkontinenten under vintern.

– Det visar att klimatförändringar är globalt fenomen. Det påverkar allting överallt, säger Anshuman Bhardwaj.

Förändringar i nederbördsmönster påverkar glaciärer eftersom årstidsbundna snömängder adderar till glaciärernas massa som så småningom leder till deformation och rörelse.

Stora konsekvenser för lokalbefolkningen

Området runt Himalaya är väldigt tätbefolkat. Det är länder som Kina, Indien, Pakistan, Nepal och Bangladesh. Om glaciärerna försvinner eller minskar så kommer få katastrofala konsekvenser.

– Det kommer påverka levnadsförhållanden och vattentillgången i området, men också industrierna som växer fram där som är beroende av vattnet från Himalaya. Smältvattnet från glaciärerna förser nästan 1,5 miljarder med dricksvatten,säger Anshuman Bhardwaj.

Läs mer om klimatförändringar

Nollutsläpp krävs för att undvika glödheta grader
Världens medborgare vill agera för klimatet
Kampen mot det stigande vattnet
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter