Klimatfarliga kylmedel fasas ut globalt

De fluorerade ämnena ska bytas ut i luftkonditioneringsanläggningar och kylskåp.

Klimatfarliga kylmedel fasas ut globalt

Ett nytt internationellt avtal om att fasa ut fluorerade kolväten (HFC) kan ha betydelse för chanserna att klara klimatmålen från Parisavtalet förra året. Hur stor betydelse är omdiskuterat, men enligt FN:s miljöbyrå kan det minska uppvärmningen med en halv grad.

Vid ett möte i Rwanda i mitten av oktober godkände nästan 200 av FN:s medlemsländer ett tilläggsavtal till Montrealprotokollet om ozonstörande ämnen, det så kallade Kigalitillägget. Avtalet kan enligt FN:s miljöorgan UNEP bidra till att minska uppvärmningen av jordklotet med så mycket som en halv grad.

I korthet går avtalet ut på att användandet av fluorerade kolväten ska börja fasas ut från 2019 i utvecklade länder och frysas till år 2024 i utvecklingsländer. Utvecklingsländer med särskilt varmt klimat har respit till 2028 med utfasningen.

Montrealprotokollets partsmöte i Kigali fattade beslut om att fasa ut HFC-ämnen.
Montrealprotokollets partsmöte i Kigali fattade beslut om att fasa ut HFC-ämnen från år 2019.

Fluorerade kolväten används i kylskåp och luftkonditioneringar som ersättning för ozonnedbrytande ämnen. Men dessa HFC-ämnen är också kraftfulla växthusgaser. Klimateffekten hos dessa ämnen är flera tusen gånger större än hos koldioxid. Användningen också ökar snabbt, tillväxttakten är över 10 procent om året. Efterfrågan på kyla ökar snabbt hos en växande medelklass i varma utvecklingsländer. Dessa får därför fyra år till på sig att minska användningen av HFC-ämnen.

De fluorerade ämnen ersätts vanligen med ammoniak eller, ironiskt nog, koldioxid som kylmedium.

Tvist om en halv grad

FN:s miljöorgan hävdade direkt efter att avtalet slöts att det kan leda till att vi på jorden undviker uppemot en halv grad av den förväntade uppvärmningen till år 2100. Kritiker säger dock emot detta och menar att avtalet visst är viktigt, men någon halv grad kan det inte bli. En stor del av de åtgärder mot HFC-ämnen som nämns i avtalet är redan inräknade i de olika ländernas klimatplaner från Paris, så det kan bli en dubbelräkning. Själva uppskattningen av en halv grads mindre uppvärmning bygger också enligt kritikerna på en enda studie. Denna sägs också kraftigt överskatta effekten av HFC-ämnen på klimatet.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons