Kan bli möjligt att fortsätta fiska ål

Ålfisket kan komma att öka i Sverige framöver. Bild: Getty.

Kan bli möjligt att fortsätta fiska ål

Trots att ålen är akut hotad öppnar regeringen nu för att stoppa utfasningen av ålfisket i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att bland annat utreda möjligheterna till överlåtelse av ålfisketillstånd.

Ålen har minskat drastiskt de senaste åren. Sedan 1950-talet har mängden inkommande ålyngel till Sverige minskat med omkring 90 procent enligt Artdatabanken.

För att skydda ålen får bara personer som redan har fisketillstånd fiska ål. Sedan 2008 har inga nya ålfisketillstånd beviljats, men i regleringsbrevet för 2024 har Havs – och vattenmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att revidera den svenska ålförvaltningsplanen.

I revisionen ska bland annat utsättningen av ålar utvärderas, och förutsättningarna att tillåta generationsväxling inom ålfisket utredas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 augusti 2025.

Vill stötta småskaligt ålfiske

Tidningen Altinget rapporterar att moderata riksdagsledamöter från Skåne årligen lämnar in en motion för att stötta det småskaliga ålfisket.

Det är en fråga som också drivits av Sverigedemokraterna och Centerpartiet.

Lars Johansson (M) är en av riksdagsledmöterna bakom motionen. Han säger att ålfisket inte är ett så stort problem för ålen jämfört med vattenkraften och anser att ålfisket är ett kulturarv som bör bevaras.

– Det är väldigt lite man tar upp genom fiske. De allra flesta stryker med när de fastnar i vattenkraftverken, säger han till Altinget.

Nya fisketillstånd får skarp kritik

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till den ändrade kursen. Föreningens ordförande Beatrice Rindevall beskriver idén att överlåta ålfisketillstånd som väldigt oansvarig.

– Ålen är redan en art som nästan är borta, det ska inte bedrivas något fiske alls på den arten. Det är väldigt oansvarigt av regeringen att ens diskutera att nya fiskare ska börja fiska ål, säger hon.

Politiker som driver på för den här förändringen menar att det inte är fisket som är den stora boven för ålen utan att ålen drabbas hårdare av till exempel turbiner i vattenkraften, vad säger du om det argumentet?

– Forskningen är supertydlig. Allt dödande av ålen ska bort, det gäller både de turbiner som skadar ålen och fisket. Det är nästan faktaresistent att hävda att fisket inte spelar någon roll, allt dödande av ål spelar roll. Det handlar om en art som är akut hotad.

”Jag är inte förvånad”

Parallellt med att jobba för att stoppa ålfisket driver Naturskyddsföreningen frågan om moderna miljötillstånd till vattenkraften, något som bland annat skulle innebära fria vandringsvägar för fiskar.

Läs mer: Moderna miljövillkor

– Om vi ska bevara ålen så måste vi minska dödandet av ålen både i fisket och inom vattenkraften, men regeringen har pausat arbetet med att förbättra vattenkraften också. Jag är inte förvånad över den här öppningen för ett ökat ålfiske, säger Beatrice Rindevall.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X