Ingen riskanalys fanns för brunkolsaffären

Vattenfalls brunkolskraftverk i Schwarze Pumpe i Östra Tyskland

Ingen riskanalys fanns för brunkolsaffären

Någon riskanalys fanns inte när försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol landade på regeringens bord i april, kan Sveriges Natur avslöja. Detta trots tidigare rekommendationer från Riksrevisionen.

Redan för ett år sedan konstaterade Riksrevisionen, som är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten, att regeringens styrning av Vattenfall var bristfällig. I en granskningsrapport slog man bland annat ned på att en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet inte var förberedd, trots att bolaget sett detta som ett alternativ sedan 2012:

”Riksrevisionen bedömer att en proaktiv styrning förutsätter att riskanalyser och handlingsplaner utarbetas för att kunna hantera en eventuell försäljning på ett föredömligt sätt. Ägarförvaltningen har dock inte från bolaget efterfrågat någon kvalificerad riskanalys och har inte gjort någon egen analys om försäljningen av brunkolsverksamheten. Regeringen har därigenom inte skaffat sig beredskap för att hantera den finansiella risken med ett fortsatt ägande eller en försäljning av tysk kolkraft.”

Enligt uppgift till Riksrevisionen var den efterfrågade riskanalysen bara påbörjad när Vattenfalls beslut att acceptera budet från det tjeckiska bolaget EPH landade på Näringsdepartementet i april i år.

— Vad vi känner till arbetar regeringen med den fortfarande, säger Monica Rupprecht-Hjort, projektledare på Riksrevisionen.

Hade det varit bättre om analysen varit färdig när beslutet kom?

— Vårt förslag var att regeringen skulle ha en riskanalys förberedd när Vattenfall kom till ägaren med ett konkret försäljningsförslag eftersom en genomtänkt analys tar tid att genomföra.

Monica Rupprecht-Hjort säger att Riksrevisionen i efterhand kan komma att granska hur regeringen gått till väga inför ett beslut om brunkolsförsäljningen.

— Men det är ingenting som är beslutat ännu. Ett sådant beslut om granskning ska vägas mot andra angelägna granskningar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X