Annons
Höjd trängselskatt minskar biltrafiken

Trängselskatten höjdes vid årsskiftet, vilket har minskat trafiken i innerstaden med fem procent. Foto: Transportstyrelsen.

Höjd trängselskatt minskar biltrafiken

Biltrafiken i Stockholm har minskat med fem procent sedan höjningen av trängselskatten vid årsskiftet.

Vid årsskiftet höjdes trängselskatten i Stockholm. Det har gett resultat, trafiken har minskat med fem procent under dagtid och har givit förbättrad framkomlighet i innerstaden och på Essingeleden. Det visar en ny rapport från Trafikverket.

Det kan fortfarande vara köer på Essingeleden i rusningstrafik, men köerna är ett par kilometer kortare och varar en halv till en timme kortare tid. Antalet lastbilstransporter genom innerstaden har också minskat. Det är mest privatbilister som minskar sitt åkande i rusningstid, medan företagsägda bilar och leasingbilar kör på som förut. Kollektivresandet har inte ökat märkbart.

Trängselavgifter på Essingeleden fanns med redan i Naturskyddsföreningens första förslag till trängselavgifter för Stockholm 1993. Men det dröjde till årsskiftet 2016 innan de infördes även där. Föreningens förslag var också att det skulle vara en avgift som återfördes till medborgarna i länet och användes till investeringar i kollektivtrafik. Av juridiska skäl blev det istället en statlig skatt och merparten av intäkterna används för att finansiera utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Men höjningen av avgiften ska även användas till att finansiera utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.

Vid årsskiftet höjdes avgiften från 10-20 kronor till 15-35 kronor. Priset varierar över dagen. På Essingeleden är avgiften lägre, mellan 11 och 22 kronor, beroende på tidpunkt.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter