Annons
Höga PFAS-nivåer ger lägre födelsevikt

Höga halter av PFAS i blodet hos gravida kvinnor ger lägre födelsevikt hos barnet. Skillnaden är störst för flickor. FOTO: Getty Images

Höga PFAS-nivåer ger lägre födelsevikt

Gravida kvinnor med högre halter av PFAS-ämnen i blodet löper större risk att få barn med lägre födelsevikt. Risken är större för flickor än pojkar, visar en ny studie.

Perfluorerade ämnen, PFAS, är miljögifter som lagras i kroppen hos människor och djur. De används bland annat i brandskum, impregneringsmedel och snabbmatförpackningar. PFAS-ämnena har kopplats till flera hälsorisker varav en är låg födelsevikt. Nu visar en ny studie starkare samband mellan PFAS och låg födelsevikt än vad som konstaterats tidigare.

− Vi ser med oro på de här resultaten eftersom de 1 500 gravida värmländska kvinnor vi har undersökt har en låg exponering, långt under dem som utsatts för förorenade vattentäkter, exempelvis i Ronneby, säger Sverre Wikström som är en av forskarna bakom studien. Han är barnläkare och knuten till Örebro universitet.

LÄS MER: PFAS går från mamma till foster under hela graviditeten

Riskfaktor för ohälsa

En orsak till det starkare sambandet kan vara att forskarna har skiljt på pojkar och flickor. Flera tidigare studier har missat att sambanden är starkare för flickor, enligt Sverre Wikström. Den fjärdedel av flickorna som varit utsatta för högst PFAS-halter vägde i snitt 142 gram mindre vid födseln, jämfört med den fjärdedel som utsatts för lägst halter.

− 142 gram kan låta futtigt, och de här grammen spelar ju inte så stor roll för ett enskilt stort och friskt barn, men på gruppnivå är det en ansenlig effekt. Sjunker födelsevikter på befolkningsnivå innebär det att fler barn föds onormalt lätta för sin graviditetslängd. Sådan låg födelsevikt är en riskfaktor för ohälsa så som hjärt-kärlsjukdom längre fram i livet, säger Sverre Wikström.

Tillsammans med kollegor från Karlstads universitet har han tagit hänsyn till effekten av graviditetslängd, mammans rökning, mammans vikt och andra viktiga faktorer. De har också undersökt mammorna tidigt under graviditeten, vilket gör resultaten mindre känsliga för andra omständigheter som kan påverka födelsevikten.

Krävs strängare lagstiftning

Kort sammanfattat gick studien ut på att se om det fanns ett samband mellan nivån av åtta PFAS-ämnen i blodet hos gravida kvinnor och födelsevikten hos deras barn.

− Det vi vet är att dricksvatten är en känd källa för upptag, men även födan, framför allt viss fisk har betydelse.

Ytterligare en faktor som har betydelse för mammans nivå av PFAS är hur många barn de har fött tidigare, enligt Sverre Wikström. Ju fler barn, desto lägre halter av PFAS i blodet.

− För att komma åt problemet krävs strängare lagstiftning eller att industrin frivilligt fasar ut kemikalier. Det är också en lärdom att man inte ska introducera nya kemikalier utan att man först har testat dem ur hälsosynvinkel, säger Sverre Wikström.

Artikeln är publicerad i Pediatric Research

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X