Hetsig debatt i riksdagen om licensjakt på varg

Frågan om licensjakt på varg ledde till en hetsig debatt i riksdagen. FOTO: Getty Images

Hetsig debatt i riksdagen om licensjakt på varg

Under torsdagen debatterade riksdagen förslaget till regeringen att utreda utökad licensjakt på varg. Beslutet kommer att fattas nästa onsdag, den 13 maj. Ledamöterna hade djupt skilda åsikter om vad som är demokratiskt beslutat sedan tidigare och hur den utbredda tjuvjakten bäst motarbetas.

Riksdagsdebatten om naturvård och biologisk mångfald handlade om en lång rad skilda ämnen – från bottentrålning till bekämpning av almsjuka. Den fråga som fick absolut störst uppmärksamhet var dock den kristdemokratiska motionen om licensjakt på varg. De partier som stödjer motionen – KD, SD, M och C – argumenterade för att den skandinaviska vargstammen bör förvaltas gemensamt, vilket skulle möjliggöra en minskning av det totala antalet vargar. Detta skulle i sin tur skulle skapa en större acceptans för vargen menade de.

− Att minska vargstammen där den är som tätast är helt i linje med vad riksdagen fattat beslut om tidigare, sade ledamoten Peter Helander (C).

Ifrågasätter den demokratiska grunden

Flera av de som yrkade bifall på motionen återkom till att licensjakt på varg skulle vara i linje med tidigare riksdagsbeslut. Detta ifrågasattes dock skarpt av Nina Lundström (L).

− Jag noterar att man ifrågasätter den demokratiska grunden för det här beslutet, sade hon och gjorde en detaljerad genomgång av processen som lett fram till att licensjakten inte genomförts 2020.

Hon hänvisade bland annat till att riksdagen har beslutat att Naturvårdsverket ska ta fram förvaltningsplaner för varg och att Naturvårdsverket 2019 ansåg att det inte fanns utrymme för licensjakt.

− Riksdagen behöver överlåta den här frågan till expertisen, sade hon och avslutade med att uttrycka sin djupa medkänsla med alla som blivit av med sina jakthundar. Dock lade hon till att enligt försäkringsbolaget Agria dödades eller skadades 211 hundar av vildsvin och 9 hundar av varg under 2019.

Frustrationen växer

Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson som skrivit motionen om utökad licensjakt sade att frustrationen växer på grund av myndigheternas bristande hantering av vargfrågan.

− Då ökar risken att människor som i vanliga fall knyter näven i byxfickan går över gränsen. Jag förstår det men jag försvarar det inte.

Vänsterpartisten Jens Holm ansåg att Kjell-Arne Ottosson legitimerade tjuvjakt vilket han sade sig vara förbluffad över.

− Ska vi se likadant på annan brottslighet, att ”vips så går människor över gränsen”, frågade han.

Hetsig replikväxling

Detta föranledde en hetsig replikväxling om hur tjuvjakten bäst ska stävjas, där Jens Holm förordade en ökad prioritering av brotten medan Kjell-Arne Ottosson menade att en utökad licensjakt är den mest effektiva metoden. Avslutningsvis anklagade Kjell-Arne Ottosson Jens Holm för att legitimera extremister genom att demonstrera med djurrättsorganisationer.

Sista ordet gick till Miljöpartiets Rebecka le Moine som argumenterade för att vi redan idag har en fungerande skyddsjakt och licensjakt.

− Det som motionärerna vill är att regeringen ska besluta om en ny vetenskaplig nivå, baserat på ett beslut i riksdagen. Och tala om för Naturvårdsverket vad de ska bestämma. Vi i den här kammaren borde istället lägga vår energi på att tackla den illegala jakten, sade hon.

Riksdagen fattar beslut i frågan onsdag den 13 maj.

Här kan du se riksdagsdebatten i sin helhet.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X