Här är soporna som påverkar klimatet mest
Gul handske håller i en gammal telefon

Att återanvända elektronik ger stora miljövinster. Bild: Getty Images

Här är soporna som påverkar klimatet mest

En av de viktigaste saker du kan göra för klimatet är att använda dina saker så länge som möjligt innan du slänger dem. Och att lämna in det som inte längre går att användas till återvinning. Här är soporna som påverkar klimatet mest.

Skribent Emma Ugge

Dina sopor påverkar klimatet mer än du kanske tror. Och måste allt verkligen slängas? Om du använder din mobiltelefon och dina kläder så länge som möjligt så kan du vara med och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Förra året slängdes över 4,7 miljoner ton avfall i Sverige, avfall som i många fall hade kunnat återvinnas eller återbrukas. Nu har Svenskt Avfall låtit Svenska Miljöinstitutet räkna på några av de vanligaste prylarna som påverkar klimatet.

Rapporten ”Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner” är en överslagsstudie för de trettio vanligaste avfallsprodukterna i Sverige.

Här är soporna som påverkar klimatet mest

  1. Elavfall

Att producera nya elprodukter leder till stora utsläpp av koldioxid. En mobiltelefon som återanvänds istället för slängs ger i genomsnitt en besparing på 415 kilo koldioxid per kilo avfall. En mobiltelefon väger i snitt 175 gram. Det innebär att besparingen från en enda mobiltelefon motsvarar en bilresa på drygt 60 mil.*

2. Textilavfall 

Ge dina kläder ett extra liv så sparar du ungefär 25 kilo koldioxid per kilo avfall. Att producera nya textilprodukter kräver stora mängder kemikalier, vatten och energi. Över fyrtio procent av den energi som går åt vid textilproduktion kommer från länder där förnybar el sällan används.

3. Aluminium

Att återvinna aluminium sparar in 8,2 kilo koldioxid per kilo avfall jämfört med att tillverka nytt. Framställning av ett ton aluminium kräver ungefär 10 000 kWh fossilbränsle och nästan 20 000 kWh elkraft. Genom att istället tillverka aluminium av aluminiumskrot sparas nittiofem procent av den energi som vanligtvis går åt för tillverkning av aluminium ur bauxit. Det är alltså nästan tjugo gånger så energisnålt att återvinna aluminium jämfört med att utvinna nytt.

4. Däckavfall

Återvinning av däck sparar ungefär 1,1 kilo koldioxid per kilo avfall, men det är viktigt att ta hänsyn till vad det som återvinns används till. Återvunnet gummi används exempelvis som fyllning i konstgräsplaner, vilket ger upphov till utsläpp av mikroplast. Däcktillverkare, å andra sidan, söker just nu lösningar på att kunna använda det återvunna gummit till att producera nya däck, vilket hade genererat stora miljövinster.

5. Metallskrot

Ge takplåt och järnburkar för färg ett nytt liv! Att återvinna sparar nästan 1 kilo koldioxid per kilo avfall.

6. Plast (utöver förpackningar)

Att lämna in plastsaker, som exempelvis hinkar och trädgårdsmöbler, till kommunens återvinningscentral för återvinning, sparar cirka 0,6 kilo koldioxid per kilo avfall. Plast är till stor del tillverkat av fossil olja.

LÄS RAPPORTEN ”KLIMATPÅVERKAN FRÅN OLIKA AVFALLSFRAKTIONER”

Hur har du lyckats ge dina prylar ett andra liv? Tipsa på vår Facebooksida!

*Uppdatering:
Den här artikeln innehöll förut ett räknefel under punkt 1. Vi har rättat detta.
Så här har vi räknat nu:
Mobiltelefoner släpper ut motsvarande 415 kg koldioxid per kg avfall.
En genomsnittlig mobiltelefon väger 175 gram. Det blir 72,6 kilo utsläpp per telefon.
Enligt EU-parlamentet släpper en genomsnittlig personbil i EU ut motsvarande 118,5 gram koldioxid per kilometer.
Det innebär att besparingen från en enda mobiltelefon i koldioxidutsläpp motsvarar en bilresa på 61,3 mil.

Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X