Annons
Gröna klimatfonden avvecklar miljardprojekt
vattenfall i regnskog

Bosawás regnskog i norra Nicaragua är efter Amazonas regnskog det största biosfärområdet på det västra halvklotet. Foto: Morgan Arnold/Getty images

Gröna klimatfonden avvecklar miljardprojekt

Ett omtvistat klimatprojekt i Nicaragua har efter mer än tre år stoppats av FN:s Gröna klimatfond. Projektet med en budget på 1,2 miljarder kronor och finansiering av bland annat Sverige ska nu avvecklas.

Det var under klimatfondens styrelsemöte i Taiwan i början av mars som beslutet av att avveckla klimatprojektet ”Bío-CLIMA” meddelades. Beslutet fattades av fondens sekreteriat efter att det kommit kritik från det nicaraguanska civilsamhället mot projektet.

Som Sveriges Natur skrivit tidigare var det i november 2020 som den Gröna Klimatfonden (GCF) beviljade projektet som skulle stoppa avverkning och skydda biologisk mångfald i två av Nicaraguas biosfärområden, Bosawás och Rio San Juan. Bland de länder som röstade för projektet fanns Sverige.

Grova människorättsbrott

Kritiken mot projektet lät inte vänta på sig. 2018, två år före projektet beviljades, skakades Nicaragua av landsomfattande protester som ledde till hundratals dödade och tusentals fängslade.

I november 2020 var president Daniel Ortega inne på sin tredje mandatperiod. EU och USA hade infört sanktioner mot flera företrädare för den nicaraguanska regimen på grund av grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna där medier, civilsamhällesorganisationer och oppositionspartier tystats och förbjudits.

I oktober 2022 kunde Gröna klimatfondens oberoende granskningskommission, Internal Redress Mechanism (IRM) också presentera en rapport som kraftigt kritiserade styrelsens beslut att bevilja projektet. IRM skrev bland annat att fonden brustit i sina rutiner, att det begås grova människorättsbrott i de två biosfärområdena och att urfolkens marker hotas av utomstående bosättare, vilket strider mot Nicaraguas lagar. Kritik riktades också mot att den konsultation som ska göras med urfolken inför projekt av den här typen inte genomförts korrekt.

Lever inte upp till riktlinjer

Det är kritiken från IRM som Nicaragua inte kunnat svara på eller åtgärda i tid, säger nu Gröna klimatfondens sekreteriat. Därför avslutas och avvecklas projektet Bío-CLIMA ”på grund av att man inte lever upp till GCF:s riktlinjer och miljömässiga och sociala skyddsåtgärder”, skriver fonden i ett uttalande.

– Det är ett erkännande av urfolkens och de afrokaribiska folkens motstånd. Det är också ett historiskt normbildande beslut för internationella klimatprojekt, säger Amaru Ruiz, chef för den nicaraguanska miljöorganisationen Fundación del rio till Sveriges Natur.

Det är första gången i Gröna klimatfondens 14-åriga historia som ett beviljat projekt avslutas och avvecklas för att det inte följer fondens sociala och miljömässiga standarder. Enligt Amaru Ruíz ökar möjligheterna för civilsamhällesorganisationer över hela världen i och med detta att kämpa för sina rättigheter i stora internationella klimatprojekt.

Inga pengar har betalats ut

GCF skriver i sitt uttalande att några pengar aldrig betalats ut till projektet, som heller aldrig börjat implementeras. Detta har också understrukits av Sveriges utrikesdepartement i ett tidigare uttalande till Sveriges Natur, att det från svensk sida sett varit ”viktigt att fondens alla projekt följer de krav och riktlinjer som gäller att följa mänskliga rättigheter och fondens sociala regelverk”.

Utrikesdepartementet har inte kommenterat att kritiken mot projektet redan var känd när Sverige röstade ja. Sverige skulle ha finansierat projektet med pengar via både FN:s Gröna klimatfond och Gröna miljöfond (GEF).

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X