Gamla gårdar gynnar hotade fåglar

Äldre miljöer i polska byar visade sig hysa många fler arter.

Gamla gårdar gynnar hotade fåglar

Fåglar trivs i gamla byar och gårdsmiljöer. Det har många ornitologer känt till länge, men nu finns det forskning som verkligen visar att så är fallet.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tillsammans med polska kollegor jämfört artrikedomen vid äldre bebyggelse och hus som byggts efter 1989. Det visade sig att de äldre miljöerna hyste många fler fåglar – både räknat i antal och i arter.

Forskarlaget undersökte 78 gårdar i 30 polska byar. De hittade 12 000 individer och 135 fågelarter.

– De äldre byggnaderna hade betydligt fler arter än nya hus och de brukade gårdarna hade flest antal arter, säger Tomas Pärt vid institutionen för ekologi på SLU.

Forskarna fann också en dramatiskt minskad individrikedom på gårdar som nyligen renoverats.

Fåglarna gynnas genom att de gamla miljöerna är mer småskaligt varierande. Äldre hus är också mer komplexa med takpannor, halmtak, skorstenar och träbjälkar. Gårdar som brukas innebär bland annat spillsäd och gödsel.

Forskarna trycker på att bebyggelsens betydelse för odlingslandskapets mångfald bör erkännas och ingå i framtida miljöstöd. Även i Sverige gynnar aktiva gårdar, särskilt de med djurhållning, flera av de fågelarter som minskar mest.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter