Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Från kol till förnybart när Tyskland stänger kärnkraften

Tyskland har påbörjat avvecklingen av kärnkraft och samtidigt minskat användningen av fossil energi. Nu minskar till och med kolkraften. FOTO: Getty Images

Från kol till förnybart när Tyskland stänger kärnkraften

Den tyska energiomställningen ökade farten 2019. Kärnkraften avvecklas enligt plan, samtidigt som kolkraft minskar rejält. Vindkraften gav 2019 mer el än brunkolet.

2011, efter Fukushimaolyckan, beslutade den tyska regeringen att avveckla all kärnkraft till 2022. Det målet ser ut att nås. Kärnkraften nära nog halverades 2010-2019, enligt preliminära uppgifter från den tyska energibranschen. Vid årsskiftet stängs ytterligare en reaktor, Phillipsburg 2 nära Heidelberg i södra Tyskland.

LÄS MER: Frankrike stoppar fjärde generationens kärnkraft 

Brunkol minskar

Förnybar kraft ökade 2010-19 från 105 till 243 TWh. Ökningen, 138 TWh, räckte inte bara  till att ersätta kärnkraft (71 TWh) utan även mycket fossil kraft.
Vindkraften ökade från 38 till 125 TWh, solkraft från 12 till 47 TWh. Stenkolskraft minskade från 117 till 57 TWh, en fortsättning på en lång trend, där kolgruvor stängts.

Brunkol, det allra värsta bränslet ur klimatsynpunkt, minskade också 2019. Brunkolet har varit en känslig politisk fråga för regioner och för jobb, och låg på i stort sett samma nivå som för 20-30 år sedan fram till år 2018.

Men 2019 minskad brunkolskraften från 146 till 114 TWh. Det beror mest på att handeln med utsläppsrätter reformerats och gav mycket högre priser från sommaren 2018, men också på att klimatfrågan gjort det svårare att försvara brunkolet.

LÄS MER: Nu är solelen rekordbillig

Exporten ökar

Naturgas ökade under 2019, men har gått upp och ned och är nästan oförändrad sedan år 2010 från 89 till 91 TWh.

Effektivare användning av el har lett till en minskad användning från 618 till 575 TWh, motsvarande 4-5 reaktorer. Det är sju procents minskning, under en lång högkonjunktur

Tyskland har inte ersatt kärnkraft eller fossilkraft med elimport. Tvärtom ökade elexporten från Tyskland kraftigt, från 15 till 37 TWh mellan 2010 och 2019.

Ett skäl till att utvecklingen gått så fort är att den var väl förberedd av tidigare regeringar, särskilt den rödgröna efter valet 1998, och till viss del ännu tidigare.

LÄS MER: Bakslag för kärnkraften över hela världen

Så har tysk elproduktion ändrats 2010-2019:

Terawattimmar, år 2010 2019 Skillnad
Kärnkraft 140,6 75,2 -65,4
Förnybart 105,2 242,6 137,4
därav
   Vindkraft 38,6 126,4 87,8
   Solkraft 11,7 46,7 35
   Biomassa 29,2 44,8 15,6
Fossilkraft 360,9 267,4 -93,5
därav
Brunkol 145,9 114 -31,9
Stenkol 117 56,9 -60,1
    Olja 8,7 5,7 -3
    Naturgas 89,3 91,3 2
Förbrukning 618,2 574,9 -43,3
nettoexport 15 36,6 21,6
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter