Framtidens antibiotika kan finnas i bimagar

Ett gram färsk honung kan innehålla 100 miljoner levande mjölksyrabakterier.

Framtidens antibiotika kan finnas i bimagar

Antibiotikaresistensen ökar och oron växer för att vanliga infektioner kan bli svåra ­eller omöjliga att behandla. Lösningen kan finnas i honungsbiets mage.

WHO bedömer att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa och modern sjukvård. Allt fler dör av antibiotikaresistenta infektioner.

I folkmedicinen är honung inget nytt – den har använts i årtusenden mot en lång rad sjukdomar och krämpor. Men för tio år sedan upptäckte forskarparet Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi på Lunds universitet vad som ligger bakom honungens dunderkrafter. I biets honungsmage, där det förvarar nektar från blommor, fann de 13 dittills okända arter av mjölksyrabakterier.

Dödar alla sjukdomsbakterier

Genom att använda bakterier från färsk honung har forskarna i flera studier visat att mjölksyrabakterierna klarar att ta död på alla kända sjukdomsbakterier. De har stora förhoppningar om att bakterierna i binas magar kan komma att ersätta antibiotika på olika områden, både invärtes och utvärtes.

– Jag är övertygad om att vi med binas hjälp kan bota allt från infekterade sår till problem med öron, näsa och hals till vaginala infektioner. Vi har gjort labbtester med färsk honung på alla möjliga bakterier som är resistenta mot antibiotika. Mjölksyrabakterierna har haft 100 procent effekt, även mot mördarbakterier. Vi har inte stött på någon bakterie där det inte har funkat, säger Tobias Olofsson.

Bland annat har en salva bestående av binas mjölksyrabakterier och honung använts på hästar med en svår hudinflammation där antibiotika inte hjälpt, liksom på sjukdomsbakterier som orsakar juverinflammation hos kor.

LÄS Dave Goulsons essä om bins betydelse och hur vi kan hjälpa dem

Salvan har med stor framgång testats på bakterier från människor med kroniska sår, även på svåra sårbakterier som resistenta gula stafylokocker och resistenta tarmbakterier.

– Vi har även en studie klar på kronisk bihåleinflammation tillsammans med läkare på Helsingborgs lasarett, berättar Tobias Olofsson, som snart också hoppas få testa effekten vid urinvägsinfektioner.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons