”Fossil reklam farligare än tobaksreklam”
Bilreklam

Svenska politiker är beredda att likt flera städer i Nederländerna förbjuda reklam för till exempel bensindrivna bilar på offentlig plats. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

”Fossil reklam farligare än tobaksreklam”

I fem städer i Nederländerna är det förbjudet med fossil reklam på offentliga reklamplatser. Nu lyfter flera politiska partier frågan även i Sverige. Fullt rimligt, anser en rad miljöorganisationer.

Som fossil reklam räknas all marknadsföring av varor och tjänster med stort klimatavtryck, som flygresor och bensinslukande bilar.

− Att förbjuda fossil reklam är lika rimligt som att förbjuda tobaksreklam. Kanske rentav ännu mer rimligt eftersom utsläpp från fossila bränslen leder till fler dödsfall varje år än rökning, säger Gunnar Lind från den gröna tankesmedjan New Weather Sverige.

Tobakskonsumtion orsakar 8,2 miljoner dödsfall per år, enligt Världshälsoorganisationen WHO, medan luftföroreningar från kol, olja och gas orsakar 8,7 miljoner människors död, enligt en brittisk-amerikansk forskarstudie. Utöver det tillkommer miljoner dödsfall som beror på klimatförändringar.

− Dessutom tar fossilreklamen oss ännu längre ifrån målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det kräver en snabb förändring under de närmaste åren, fram till 2030, säger Gunnar Lind.

Det är svårt att värja sig mot bilder av en lycklig familj framför ett turkosblått hav, enligt Cecilia Solér som forskar kring konsumtion och marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg.

− Sådana bilder skapar en stark norm av vad det är att vara på semester och vad det goda livet är.

Även om man skulle lägga till en text längst ner om hur mycket koldioxidutsläpp resan innebär så är det svårt att tävla med sådana budskap som talar till våra känslor, förklarar hon.

Jämför med oljedumpning

Reklamen är en bra ände att börja i, enligt Gustav Martner från Greenpeace. Han jämför kampen för att stoppa oljedumpning till havs och utbyggnaden av Preems nya raffinaderi med en tivoliattraktion där man bankar ner gubbar med en hammare.

− Därför känner vi ett behov av att jobba mot något som stoppar grunden, konsumtionen.

Greenpeace och New Weather Institute är två av organisationerna bakom en namninsamling om förbud mot fossilreklam med målet att få in en miljon underskrifter. Om det lyckas kommer EU-kommissionen att behöva ta upp frågan om ny lagstiftning.

Vänsterpartiet har under hösten lagt ett förslag i riksdagen om förbud mot fossil reklam.

− Det vore fantastiskt med ett EU-förbud men problemet är att det ofta tar lång tid. Sverige skulle kunna gå före, jag tror det finns ett väldigt stort värde i det, säger Jens Holm, riksdagsledamot (V).

Han pekar också på att kommuner skulle kunna ha lättare att gå före. I Stockholm behandlas just nu en socialdemokratisk motion om fossilreklamförbud. Även i Örebro och Göteborg har Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ lagt liknande motioner i kommunfullmäktige.

Förbud på offentlig plats

I Nederländerna har Amsterdam, Haag och tre andra städer redan gått före genom att förbjuda fossil reklam på offentliga reklamplatser, berättar Femke Sleegers från organisationen Reclame Fossielvrij. Flera brittiska städer har också inlett processer kring sådana förbud, och i Frankrike överväger parlamentet ett nationellt förbud.

En invändning mot generella förbud är att det skulle minska mediernas annonsintäkter, och därmed innebära en inskränkning av yttrandefriheten, enligt Johan Taubert som är VD på Tidningsutgivarna, TU. Han menar att det i förlängningen skulle minska möjligheterna till kritisk granskning av klimatskadlig verksamhet.

− Det hindrar självfallet inte att en enskild utgivare kan besluta att inte införa annonser för fossil reklam. Men det är i så fall ett utgivarbeslut och inte något som följer av lag, säger Johan Taubert.

I Sverige har två tidningar infört restriktioner mot fossila annonser − Dagens Nyheter och Dagens ETC. Dagens Nyheters policy stoppar dock enbart reklam för bensinbilar och flyg i så kallade premiumannonser.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X