Annons
Kommuner vill öka besprutning

Myggbekämpning vid Nedre Dalälven med BTI har pågått sedan 2002.

Kommuner vill öka besprutning

Kommunerna vid nedre Daläven vill öka mängden bekämpningsmedel som sprutas i området. Men de långsiktiga effekterna är oklara.

Det Natura 2000-skyddade området Nedre Dalälven har årliga myggproblem. Det flacka landskapet dras med översvämningar till följd av hård vattenreglering. Högvattnet skapar ett klimat där många så kallade översvämningsmyggor föds. Sommartid har det blivit ett problem för boende i trakten.

Sedan 2002 har man årligen spridit det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G, som innehåller BTI, över området. Ämnet binds med majsolja och innehåller en bakterie som mygglarverna äter. I larvernas magtarmkanal fäster de på vissa celler och får dessa att spricka så att myggorna dör. Enligt företaget själva lämnar detta inga långtgående effekter på landskapet och påverkar inte andra organismer.

Naturvårdsverket gjorde 2015 en undersökning som rekommenderar att andra metoder än BTI prövas. Bland annat är de långsiktiga effekterna av BTI-användning okända, och mygglarver kan bli resistenta mot medlet. Tills vidare använder man dock BTI. Tidigare år har det rört sig om 170 ton och i år har NEDA, en kommunal organisation, begärt att få använda 200 ton. Något som ifrågasätts.

– Man ska vara oerhört försiktig med bekämpningsmedel. Vid de mest extrema perioderna kan det vara nödvändigt, men det är ingen långsiktig lösning, menar Stig Hammarsten, vice ordförande och skogsansvarig på Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Ann Gudéhn på Naturvårdsenheten i Gävleborgs län, vill hellre att man satsar på andra lösningar såsom skonsammare vattenreglering och att man anpassar landskapet till bete och slåtter – något som redan provats i liten skala.

– Visar det sig att det fungerar kan vi fasa ut bekämpningsmedlet. Under tiden ger vi dispens.

Beslutet för hur mycket bekämpningsmedel som ska användas i år har ännu inte tagits. Länsstyrelsen i Gävleborg inväntar Naturvårdsverkets svar. Vid positivt besked kommer besprutningarna att påbörjas i mitten av maj.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter