Försvagad lag om företagsansvar i EU

Efter flera veckors försening klubbades direktivet om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter till slut igenom, men kraftigt förändrat från det ursprungliga förslaget. Foto: Getty.

Försvagad lag om företagsansvar i EU

Ett kraftigt försvagat lagförslag för att öka företagens ansvar för miljö och mänskliga rättigheter har godkänts av EU:s medlemsstater. Förslaget omfattar endast 5 421, eller 0,05 procent, av EU:s alla företag.

Sist det begav sig, den 28 februari i år, röstade en majoritet av EU:s medlemsstater ner förslaget till ett direktiv för att kräva att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan. Det var Tyskland, Italien, Frankrike och Sverige som ändrat sig sedan i december förra året då ministerrådet och Europaparlamentet var överens om förslaget.

I det förslag som EU-kommissionen lagt fram och Europaparlamentet godkänt skulle direktivet gälla företag i EU med en omsättning på mer än 40 miljoner euro och fler än 250 anställda, eller EU-baserade multinationella företag med en omsättning på mer än 150 miljoner euro och fler än 500 anställda. Det förslag som ministerrådets förberedande organ, Coreper, godkände 15 mars i år gäller bara företag med fler än 1 000 anställda och en årlig omsättning på mer än 450 miljoner euro.

Läs också: Organisationer kritiserar EU-direktiv om mänskliga rättigheter

Bara 5 000 företag omfattas

Enligt det i Nederländerna baserade forskningscentret för multinationella företag, SOMO, kommer endast 5 421 företag i EU att omfattas av lagen såsom den nu godkänts. Det är en minskning med två tredjedelar från de 16 389 företag som omfattades i förslaget från i december förra året.

Alice Blondel, kanslichef på organisationen Swedwatch, är kritisk till innehållet i direktivet. Foto: Swedwatch.

– Vi välkomnar att direktivet röstades igenom, men det är svårt att glädjas när innehållet urvattnats på en rad viktiga områden. Att så få företag omfattas är en oerhörd urholkning av lagens syfte; att skydda miljön och människor vars rättigheter kränks i globala värdekedjor. Att Sverige inte ens kunde ställa sig bakom den här versionen är obegripligt, säger Alice Blondel, kanslichef på organisationen Swedwatch i ett uttalande.

Enligt uppgifter till Swedwatch ska Sverige ha avstått från att ha röstat vid mötet. I mötet i februari ska Sverige som enda land ha röstat nej. Då avstod Tyskland, Italien och Frankrike från att rösta.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X