Annons
Förnybar energi redan billigare än fossil

Sol och vind är redan lönsammare än kol och olja, visar en ny analys.

Förnybar energi redan billigare än fossil

Som globalt genomsnitt är redan kostnaden för förnybara energikällor lägre än kostnaderna för fossil energi, i synnerhet på marknader som tar in klimatkostnader i kalkylerna genom att sätta ett pris på koldioxiden.

Fotograf Anna-Karin Söderström/Naturskyddsföreningens bildarkiv

I rapporten ”End of the load for coal and gas” från tankesmedjan Carbon Tracker jämförs produktionskostnaderna för fyra likstora kraftverk, drivna med kol, naturgas, vind eller sol. Jämförelsen görs med en standardiserad metod som kallas ”Levelized Cost of Electricity” (LCOE) under några olika scenarier.

Grundproblemet är att beslutsfattare som investerar i nya kol- och gaskraftverk räknar med att kunna driva dem med lönsamhet under hela deras tekniska livslängd. Vilket inte kommer att vara möjligt när man i allt fler länder sätter ett pris på koldioxidutsläppen och börjar ta sina klimatåtaganden på allvar. De fossileldade kraftverken kommer att bli ”strandade tillgångar” som helt enkelt förlorar det mesta av sitt värde. Precis detta har redan hänt med Vattenfalls brunkolskraftverk i Tyskland. Företaget har tvingats till enorma nedskrivningar av värdet på tillgångarna innan man till slut blev tvungen att sälja dem till underpris.

LÄS MER om Vattenfalls brunkolsaffär

Vind- och solkraft gynnas tvärtom av lägre kapitalkostnader och allt lägre priser på den hårdvara som behövs för elproduktionen.

Tillgängligheten, det vill säga den tid en anläggning verkligen kan utnyttjas med lönsamhet under ett år, överskattas lätt för storskaliga kraftverk. 80 procents tillgänglighet för kolkraftverk är en siffra som ofta används i beslutsunderlag inför investeringar. Den verkliga tillgängligheten är dock bara i medeltal 60 procent globalt. Anläggningarna blir därför ofta mindre lönsamma än beräknat.

Det behövs bara ganska modesta priser på koldioxidutsläpp för att förnybar energi ska vara konkurrenskraftig gentemot det fossila. Enligt studien från Carbon Tracker räcker det med priser på 70 kronor per ton koldioxid för att förnybart ska vara billigare.

Fotograf Anna-Karin Söderström/Naturskyddsföreningens bildarkiv
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X