Förbud mot fluor i skidvalla

Hälsorisker för professionella skidvallare har uppmärksammats sedan många år. Foto: Getty

Förbud mot fluor i skidvalla

Internationella skidförbundet förbjuder alla vallor som innehåller fluor från och med nästa vinter. Svenska skidförbundet välkomnar beslutet. Förutom att det är positivt för miljö och hälsa tror förbundet också att fluorfri skidåkning blir mer tillgänglig för alla.

Skidvallor som innehåller fluorämnen kommer att förbjudas i tävlingar på elitnivå från och med säsongen 2020/2021. Det beslöt Internationella skidförbundet vid ett möte i helgen. Förslaget kom från Norge som förbjöd fluorvalla i ungdomstävlingar redan förra vintern. Svenska skidförbundet har försökt jobba med information snarare än förbud, enligt Anna Ottosson som är verksamhetsutveckare på Svenska skidförbundet.

− Vi har arbetat med fokus på frivillighet. Nu inväntar vi hur reglerna från FIS kommer se ut för att sedan översätta dem till vår egen verksamhet.

Hon betonar vikten av att vidareutveckla testmetoderna. I jämna lopp kan fluorvalla vara skillnaden mellan medaljplats eller inte. De test som finns i dagsläget är tidskrävande och känsliga. Någon som använt en borste som tidigare använts för fluorvalla kan bli felaktigt utpekad.

Fluorerade ämnen eller PFAS är miljögifter som har ingen eller mycket lång nedbrytningstid. De anrikas i naturen och människors kroppar där de bland annat kan störa fortplantningsförmågan. Hälsorisker för professionella skidvallare har uppmärksammats sedan många år.

− Såklart välkomnar vi beslutet med tanke på miljö och hälsa. Men också eftersom det gör skidsporten mer tillgänglig. Fluorvallorna är dyra och kunskapskrävande, säger Anna Ottosson.

Hon tror att när de förbjuds på elitnivå så kommer både nationella tävlingar och motionärer att följa efter.

Men vore det inte lättare att bara förbjuda tillverkning och användning av fluorvalla rakt av?

− Ett totalförbud vore det absolut bästa men jag tror att marknaden kommer att vara relativt stängd. Vallatillverkare har i flera år arbetat för flourfria alternativ som nu lanseras kontinuerligt.

EU har sedan tidigare förbjudit försäljning av PFOA, ett fluorbaserat ämne som används vid skidvallning från och med den 4 juli 2020. Förbudet kommer även inkludera cirka 800 ämnen som kan omvandlas till PFOA. För två år sedan föreslog Sverige och Tyskland förbud mot en grupp av högfluorerade ämnen. Lagstiftningsprocessen om detta pågår fortfarande inom EU.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X