Fler och fler PFAS-förorenade vattentäkter

Brandövningar har förorenat många vattentäkter. Foto: Gettyimages

Fler och fler PFAS-förorenade vattentäkter

I vattentäkt efter vattentäkt upptäcks höga halter av PFAS. Kartan visar ett litet urval av PFAS-förorenade vattentäkter över landet.

Kallinge. Invånarna i Kallinge i Blekinge hör till de grupper i världen som har högst uppmätta halter av PFAS i blodet. 2013 stängdes kommunens ena vattenverk som varit PFAS-förorenat sedan minst ett decennium. Källan är försvarets brandövningar. Kallingeborna har stämt kommunen i en pågående rättegång.

Karlskrona. I Strömsberg, två mil norr om Karlskrona, uppmättes PFAS i dricksvattnet 2016. Våren 2019 stängdes vattenverket, men även i Karlskronas övriga kommunala vatten finns PFAS i lägre halter.

Halmstad. 2009 uppmättes höga PFAS-halter i grundvattnet nära brandövningsplatser. Efter flera år testades kommunens vattentäkter och halter på upp till 300 nanogram PFAS per liter upptäcktes. Nu renas det med kolfilter.

Visby. 2016 upptäcktes höga halter av PFAS i brunnar runt Visby flygplats. Gränsvärdet på 90 nanogram per liter överskreds i 35 brunnar.

Karlsborg. I februari gav länsstyrelsen klartecken till Försvarsmakten att femdubbla flygrörelserna på Karlsborgs flygplats. Aktion Rädda Vättern har överklagat eftersom detta skulle innebära en dränering av PFAS till Vättern, som förser snart 300 000 personer med dricksvatten.

Botkyrka. Av en slump upptäckte en student PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten som kom från Tullinge vattenverk. Källan var brandskum från ett militärt flygfält. Vattenverket stängdes 2011.

Skövde. Höga halter av PFAS har uppmätts i grundvattnet kring Räddningsverkets tidigare övningsplats. Här släcktes bland annat ett flygplan som låg direkt på marken i en skog.

Ekerö. I Lovöverket som försörjer över en halv miljon stockholmare med dricksvatten har PFAS-halter på 11 nanogram per liter uppmätts. Långt under dagens åtgärdsgräns på 90 nanogram, men det visar ändå en tydlig förorening från bland annat gamla brand-övningsplatser runt Mälaren.

Rosersberg. I Mälaren har förhöjda PFAS-värden uppmätts i ytvattnet nära Rosersberg där Räddningsverket utbildade brandmän fram till 2009. Några hundra meter från skolan finns en gammal katastrofdamm med PFAS- och oljeslam där SGU nyligen har försökt slamsuga men inte lyckats.

Märsta. 2008 upptäcktes PFOS i flera vatten nära Arlanda flygplats. Swedavia utfärdade fiskeförbud i Halmsjön intill flygplatsen eftersom höga värden uppmätts i abborrar.

Uppsala. År 2012 undrade Livsmedelsverket varför mammor i Uppsala hade högre halter av PFAS i blodet än mammor i Stockholm. Största källan visade sig vara brandskum från försvarets brandövningar. Uppsala vatten renar vattnet med kolfilter, för tio miljoner per år.

Gävle. I en brunn som Gästrike vatten borrade 2018 uppmättes PFAS-värden på 50 nanogram per liter, drygt hälften av Livsmedelsverkets gräns för åtgärd. I samtliga fyra andra av Gästrike vattens provtagna brunnar hittades PFAS, i lägre nivåer. Källan är inte känd men förmodligen rör det sig om utsläpp från många olika håll.

Arvidsjaur. I augusti 2018 gick Arvidsjaurs kommun ut och varnade invånarna för att dricka det kommunala vattnet. Efter några dagar visade det sig vara falskt alarm, två vattenprover hade blandats samman, men vattenverket som förser flygplatsen med vatten hade förhöjda nivåer av PFAS.

Luleå. 2015 uppmättes höga halter av PFAS i 30 brunnar vid Lulnäsudden utanför Luleå. Vissa låg mer än 20 gånger över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. Källan var brandskum från Försvarsmaktens övningsplats.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X