Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Fler giftiga algblomningar i varmare klimat

Algblomning i Östersjön. Foto: Rickard Gillberg

Fler giftiga algblomningar i varmare klimat

Giftiga algblomningar med cyanobakterier väntas bli vanligare i Östersjön med ett varmare klimat. Det visas i en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Cyanobakterierna är anpassningsbara och klarar sig bra i en sötare och varmare miljö.

Östersjöns vatten förväntas med kommande klimatförändringar bli varmare och sötare. Mer regn och ökad avrinning ger en lägre salthalt. Mildare vintrar kan ge fördelar till de giftiga cyanobakterier (tidigare kallade blågröna alger) som blommar sommartid. Cyanobakterierna har en stor genetisk mångfald och anpassar sig lätt till minskad salthalt. Dessa samband visas i en ny doktorsavhandling av Mireia Bertos-Fortis vid Linnéuniversitetet i Växjö.

På våren blommar växtplankton som kiselalger och dinoflagellater. Forskarens mätningar visar att vårblomningen är svagare efter milda vintrar. Det ger i sin tur mindre näring till högre nivåer i näringskedjan. Ökade blomningar av giftiga cyanobakterier sommartid kan inte kompensera för detta bortfall, vilket kommer att påverka näringskedjorna i havet.

Den genetiska mångfalden hos cyanobakterierna är stor. Därför kan de lätt anpassa sig till ändrade miljöförhållanden. Avhandlingen visar att högre temperatur och lägre salthalt gynnar trådformiga cyanobakterier som katthårsalgen, Nodularia spumigena. Varmt väder sommartid har också under senare år ofta följts massiva algblomningar av just denna art. Avhandlingen visar att katthårsalgen är ytterst anpassningsbar och har olika genetiska och fysiologiska strategier för att klara förändringar i salthalten.

Ökade algblomningar sommartid kan förändra kolflödena i hela havsekosystemet, med svårförutsägbara konsekvenser. Och i framtiden får vi kanske räkna med giftiga algblomningar varje sommar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter