Fiskestopp ska hjälpa till att rädda gäddan
Gädda som fångats av fiskekrok

Gäddan är hotad i vissa delar av Östersjön. Nu föreslås vissa tillfälliga fiskestopp och att man bara ska få fiska en gädda i stället för tre. FOTO: Getty Images

Fiskestopp ska hjälpa till att rädda gäddan

Fler skyddade vikar och hårdare fångstbegränsningar. Så ska den hotade Östersjö-gäddan räddas. Men frågan är hur långt åtgärderna räcker.

Den glupska gäddan är en fisk som många människor har en relation till. Vi tar den nästan för given som ett vanligt inslag i sjöar och hav.

Men gäddan är inte bara en viktig art för sportfisket och den lokala fisketurismen i Östersjön.
Ny forskning vid Stockholms universitet visar att gäddan och andra rovfiskar har en viktig roll för ekosystemet och miljön i Östersjön. Rovfiskarna bidrar bland annat till att bromsa effekterna av övergödning och indirekt ge ett klarare vatten.

– Rovfiskbeståndet är en av flera faktorer som påverkar algblomning och hur mycket fintrådiga alger som växer under ytan, säger Johan Eklöf, lektor och ledare för forskningsprojektet Plant-Fish.

Minskat kraftigt

Gäddan har dock minskat kraftigt i Östersjön sedan början av 90-talet, och är i vissa regioner helt försvunnen. Projektet Re-Fisk har haft i uppdrag att föreslå nya fiskeregler som bland annat ska skydda den hotade gäddan längs ostkusten.

Projektet, som leds av länsstyrelsen i Stockholm, har under 2017 och 2018 genomfört provtagningar i ungefär hälften av de 27 skyddade vikar som funnits i Stockholms skärgård sedan början av 2000-talet. Provtagningarna visar att gäddbestånden i dessa vikar haft en gynnsam utveckling jämfört med liknande vikar som inte haft fiskeskydd.

– Vi ser tydligt att ett fiskeförbud under våren haft en positiv effekt för gäddan. Det är en åtgärd som fungerat, och vi kommer därför föreslå fredning av flera liknande områden mellan Gävle och Oskarshamn, säger Henrik C Andersson projektledare för Re-Fisk och länsfiskekonsulent i Stockholm.

Begränsning från tre till en

Andra åtgärder som kommer att ingå i förslaget som ska levereras till Havs- och vattenmyndigheten under hösten är en fångstbegräsning på gädda från dagens tre gäddor per dygn till en per dygn. Även gös, och kanske abborre, väntas få liknande fångstbegräsningar i förslaget.

– Vi upplever att det finns en stor förståelse och uppslutning för dessa förslag, inte minst från sportfiskare, säger Henrik C Andersson.

I projektgruppen diskuteras även några mer långtgående förslag för att skydda gäddan. Det handlar dels om ett generellt fångstförbud av gädda under några månader på våren. Idag råder sådana regler runt Ölands och Gotlands kuster samt i Kalmarsund.

Även ett allmänt förbud mot nätfiske på grundare platser än tre meter har föreslagits.

– Det här är mer kontroversiella åtgärder där bland annat turistanläggningar på ostkusten haft invändningar eftersom fiske av gädda på våren är en viktig ”produkt” i deras erbjudanden, säger Henrik C Andersson.

Krävs olika åtgärder

Ett minskat lokalt fisketryck och anlagda eller förbättrade lekområden är bra och viktiga åtgärder för att hjälpa gäddan, menar han. Samtidigt kan man inte räkna med att sådana åtgärder ska ge en större spridningseffekt och hjälpa gäddbestånden i stort.

– Gäddan är väldigt hemmatrogen och rör sig bara inom ett begränsat område där den vuxit upp. Skyddade vikar hjälper gäddan lokalt, men ger ingen effekt på andra områden eller ställen där bestånden helt försvunnit.

Vad kan då göras mer för att hjälpa Östersjö-gäddan? Någon allmän lösning finns inte, enligt Johan Eklöf. Vad man bör göra beror på vilka underliggande orsaker som finns till att det blivit färre gäddor i olika områden.

I innerskärgården kan övergödning och kustexploatering spela in, medan i ytterskärgården – där gäddan idag är extra hotad – kan gråsäl, storspigg och förändringar i yttre havets ekosystem vara viktiga faktorer.

– För att stärka rovfiskbestånden i Östersjön kan det komma att behövas olika åtgärder för olika områden. Det är också viktigt att löpande utvärdera åtgärderna man valt för att se att de ger önskad effekt, säger Johan Eklöf.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X