Hon kämpar för rättvisa i fiskeribranschen

Dorcas Malogho jobbar med att sälja fisk i Mombasa. Hon vill se förbättrade villkor för kvinnor inom fiskeribranschen. Foto: Mats Hellmark.

Hon kämpar för rättvisa i fiskeribranschen

Klimatförändring, motvilliga politiker och manligt förtryck är bara några av de problem som Dorcas Malogho kämpar med varje dag. Men det går framåt, tycker hon.

Sedan 2018 arbetar Dorcas Malogho som fiskförsäljerska i staden Mombasa på Kenyas kust. Hon började tidigt att arbeta med att organisera och utbilda andra kvinnor inom den småskaliga fiskeproduktionen genom organisationen Coastal Women in Fisheries Entrepreneurship (CWIFE).

Förra året presenterade CWIFE och andra grupper inom småskaligt fiske ett uppmärksammat upprop till FN. Uppropet ligger i linje med FN:s globala utvecklingsmål nummer 14 b: att stater ska säkra tillgång till marina resurser och marknader för det småskaliga fisket.

Organisationerna kräver att fiskesamhällens delaktighet i fiskeriförvaltning ska garanteras, att kvinnors arbete ska uppmärksammas och stöttas och att beslutsfattare ska avsätta medel för klimatanpassning.

Varför har du valt att jobba inom CWIFE?
– Jag blev arg över orättvisorna och ville hjälpa till att skapa medvetenhet hos andra kvinnor som arbetar med att sälja och tillreda fisk. Många saknar utbildning och känner inte till sina rättigheter.

Vilka problem möter ni?
– Vi saknar kylförvaring och andra nödvändiga resurser. Därför har vi svårt att få tillgång till marknaden. Klimatförändringen är ett stort problem. Höga vattentemperaturer gör att korallreven dör, det påverkar tillgången på fisk och priserna. Kraftiga regn skapar översvämningar som hindrar transporter och möjligheter att sälja fisk.

Hårt fisketryck från stora trålare och politiker som är okunniga om fiske är andra hinder, liksom jämställdhet.

– Det finns män som inte vill att kvinnor ska få fiska eller handla med fisk. De ska stanna hemma, laga mat och se till barn.

Ett särskilt problem är att handel med fisk kopplats till prostitution. För att få tillgång till varor har kvinnor ibland förväntats ställa upp på sex. Det vill CWIFE motverka genom att bygga upp en samlad distribution med kylförvaring.

Lyckas ni göra skillnad?
– Ja, stor skillnad. I dag äger många kvinnor båtar och har klättrat upp i medelklassen. En del får lära sig att själva bli fiskare. Våra synpunkter blir mer hörda, men vi möter fortfarande motstånd från män som inte vill att deras kvinnor utbildar sig för då blir de mindre beroende av dem. Lär dig dina rättigheter så blir du respekterad av alla, din man och andra, brukar jag säga.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X