Finansjättar kan spela viktig roll för klimatet

Svenska banker och pensionsbolag äger motsvarande 350 miljoner kronor i företag som verkar i industrier som bidrar till förändringar av Amazonas regnskogar. FOTO: Getty Images

Finansjättar kan spela viktig roll för klimatet

Ett fåtal stora finansiella aktörer kan ha inflytande över skogsområden som anses avgörande för klimatets stabilitet. Det visar en ny studie.

Det finns det ett antal områden runt om i världen som anses vara av avgörande betydelse för klimatets stabilitet. Inom forskningen brukar de kallas tipping elements. Här ingår Amazonas, men också stora så kallade boreala skogsområden i Ryssland och Kanada som domineras av gran och tall och som liksom de tropiska skogarna är mycket viktiga sänkor för koldioxid.

Begreppet tipping elements innebär att det finns tröskeleffekter, att man kan pressa ett system till en brytpunkt men om man går över den förvandlas det något helt annat, en systemförändring.

Sovande jättar

Den här sortens områden kallas också ibland sovande jättar. När de väcks kan de ha avgörande inverkan på klimatet genom att skapa stora utsläpp istället för att som tidigare lagra stora mängder koldioxid.

I artikeln Finance and the Earth System – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate systemsom nyligen publicerades i tidskriften Global Environmental Change visar forskarna att stora institutionella investerare, pensionsfonder och banker, kan spela en viktig roll när det gäller de här områdena och i förlängningen för att styra undan från accelererande klimatförändringar.

Artikeln baseras på en studie gjord av forskare vid Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet, Australian National University och University of Groningen i Nederländerna.

– Det har funnits ett stort intresse kring vad finanssektorn spelar för roll för hållbarhet och även en stor marknad för till exempel gröna obligationer. Vi ville få en bild av hur finansektorn är kopplad till tipping elements. Inte bara vad företagen har för koldioxidavtryck, utan hur den finansiella sektorn påverkar jordens akilleshälar, säger Victor Galaz som är huvudförfattare till studien.

Nya finansiella produkter

Forskarna började titta på aktieägandet för att se om det fanns ett fåtal aktörer med inflytande över alla tre områdena samtidigt. De fann ett antal globala investerare, eller ”finansjättar”, som till exempel amerikanska fondförvaltaren Blackrock och investeringsbolaget Vanguard.

Med inflytande följer ansvar och som aktieägare har de specifika möjligheter till inflytande säger Victor Galaz. Han ser i förlängningen en marknad för nya finansiella produkter som kan hjälpa till att driva på ett nödvändigt skifte i de här akilleshälarna.

– Det måste till en omställning i sektorerna och för det behövs kapital. De finansiella instrument vi har idag räcker inte till, säger han och förtydligar att det hittills har handlat mycket om till exempel energieffektivisering när man talat om gröna investeringar.

Forskargruppen har även redovisat data på svenska finansiella aktörer. De har framförallt intressen i industrier verksamma i de ryska borealskogarna, men även i motsvarande områden i Kanada och i mindre utsträckning i Amazonas. Det handlar om svenska pensionsfonder, såsom AMF och AP-fonderna men också om storbankerna.

Enligt forskargruppen ligger de svenska aktörerna generellt sett långt fram när det gäller hållbarhet och klimat. Klimatstabilitet och tröskelfenomen har dock inte stått i fokus.

Att skydda områdena och motverka storskaliga så kallade tröskeleffekter skulle enligt forskarna inte bara hjälpa till att bromsa klimatförändringarna utan också minska de allvarliga finansiella risker som dessa skapar.

Artikeln i Science: Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system

LÄS MER: Skog försvinner för utvinning av råvaror

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter