Filantroper lovar rekordbelopp till klimatet

Välgörenhet kan komma att spela en större roll för att stoppa klimatförändringarna. FOTO: Getty Images

Filantroper lovar rekordbelopp till klimatet

Från att ha visat ett ganska ljumt intresse för klimatet utlovar nu filantropiska organisationer fyra miljarder dollar över fem år i sin största klimatsatsning någonsin. Givarna själva kallar det en handpenning i förhållande till vilka belopp som behövs.

På senare år har välgörenhet fått en allt viktigare roll inom till exempel utveckling och hälsa. Men klimatfrågorna verkar ha legat längre ned på listan över intressanta ändamål för filantroper. Tills nu.

Vid Global Climate Action Summit i San Fransisco utlovade 29 stora filantropiska organisationer gemensamt fyra miljarder dollar över fem år för att motverka klimatförändringarna. Det är den största filantropiska satsningen på klimatet någonsin. Men givarna anser själva att beloppet bara är en liten del av vad som egentligen krävs.

– Filantroper kan och bör arbeta tillsammans som katalysatorer för att engagera regeringar, näringsliv och organisationer för att snabba på framstegen i arbetet mot klimatförändringarna, kommenterade Nat Simons, en av grundarna till Sea Change Foundation, när nyheten släpptes.

– Det här mångmiljardåtagandet är bara en handpenning. Tillsammans måste vi investera många fler miljarder. Och snabbt.

Vill se resultat

Siffran kan jämföras med det filantropiska givandet till utvecklingsområdet där privata givare skänkte 23,9 miljarder dollar under ären 2013-2015 enligt OECDs senaste rapport. Inom hälsosektorn var filantropin den tredje största aktören överhuvudtaget.

I USA, som är hemvist för de flesta och största filantropiska organisationerna, har det funnits ett fåtal stora och aktiva aktörer på klimatområdet men totalt sett har summorna till klimatsatsningar bara utgjort två procent av det filantropiska givandet, enligt Financial Times. En förklaring anses vara att filantroperna vill se resultat, helst snabbt, och då finns det andra problem att satsa på, till exempel på utvecklingsområdet eller inom hälsa, där det går att se mätbar effekt direkt.

De nu utlovade pengarna kommer framför allt gå till de fem nyckelutmaningar som var i fokus under konferensen: bra energisystem, inkluderande ekonomisk tillväxt, hållbara samhällen, projekt för skydd av land- och hav samt andra transformativa klimatinvesteringar. Stor del kommer att gå till statliga och lokala organisationer som arbetar i frontlinjen med klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att utvidga lokala insatser och att låta dem som påverkas mest av klimatförändringarna skapa lösningar.

Kämpar för ren luft

I sitt gemensamma uttalande uttrycker filantroperna att de vill snabba upp bevisat fungerande klimatstrategier, sporra innovationer och lovande lösningar, samt vara katalysatorer på nationell och lokal nivå och stötta de miljoner människor som kämpar för ren luft och för att skydda sina samhällen.

Bland de 29 givarna ingår bland andra William and Flora Hewlett Foundation vars donation på 600 miljoner dollar i december 2017 inledde initiativet, Bloomberg Philanthropies, The Childrens Investment Fund Foundation, som är en av världens största filantropiska givare, och Ikea Foundation.

Läs mer om klimatet

Stora klimatprojekt i norr – är resultatet hållbart?
Åtgärd i kraftverk kan rädda växt- och djurliv
Böna bidrar till biologisk mångfald och bra klimat
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter