Färre stora fiskar i varmare klimat

Fiskarna påverkas av ett varmare klimat. FOTO: Getty Images

Färre stora fiskar i varmare klimat

Studier har visat att stora fiskar växer sämre vid högre temperatur och att små fiskar växer snabbare. En ny studie gjord av Max Lindmark vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att klimatförändringarna på flera sätt kan ha stora effekter på fisksamhällen.

I sin studie har Max Lindmark undersökt hur temperatur kan påverka fiskar. Underlag för studien är att fiskar är växelvarma och att deras ämnesomsättning påverkas av värme och kyla.

– Jag har försökt förstå hur klimatförändringarna påverkar fiskar och hur det i sin tur kan leda till olika effekter på populationer och fisksamhällen. Genom att kolla på hur individer påverkas och använda modeller som är individbaserade kan man se hur klimatuppvärmning kan påverka dynamik, struktur och storlek, säger Max Lindmark.

Behöver äta mer

Då fiskens ämnesomsättning påverkas behöver de äta mer när temperaturen stiger.

– Det som händer är att alla processer sker lite snabbare när det blir varmare. Om de inte kan tillgodose det här extra energibehovet så kan de växa sämre. För vissa individer kan det dock också betyda att de växer snabbare, säger Max Lindmark och fortsätter:

– Vi kan visa ganska tydligt att den optimala tillväxttemperaturen avtar med storlek, det är i sin tur en stark signal på att det faktiskt ger upphov till mindre maximala storlekar i en population när det blir varmare, vilket ibland har ifrågasatts.

Optimal temperatur

Utifrån experimentella data ligger fokus i studien även på att undersöka optimal temperatur i relation till fisken.

– Ju större fiskar blir desto kallare temperaturer föredrar de för att växa optimalt. Det kan betyda att uppvärmning har en positiv effekt på de små individerna, men en mer negativ effekt på de större och äldre, säger Max Lindmark.

Studien är utförd med hjälp av tre modelleringsstudier, samt en databaserad studie. Den har ett särskilt fokus på modeller som är individbaserade. Fokus ligger även på generell respons hos fiskar, vilket täcker många olika fiskarter.

– De flesta modeller som vi ekologer använder tar inte hänsyn till att det finns variation i storlek inom en population. För att förstå hur populationer som är storleksstrukturerade påverkas måste man använda modeller som är individbaserade. Just på grund av att storlek avgör hur de svarar på temperatur, säger Max Lindmark.

LÄS MER: Torskens årsringar försvinner – ingen vet varför 

Det finns flera teorier om varför fiskar växer sämre och andra inte i olika miljöer, denna studie ger ytterligare kunskap.

– Det är mycket debatt om det just nu. Det finns lite olika idéer om vad som styr den maximala storleken en fisk kan uppnå. En del menar att det framför allt är evolution som bestämmer hur stor en art är, men andra menar att det styrs av möjligheten att tillgodose sitt syrebehov. I det senare fallet förutspås fiskar krympa i varmare vatten eftersom syre blir svårare att ta upp, särskilt för stora individer, säger Max Lindmark.

Ekologiskt problem

Det har forskats mycket om det här och kunskapen kan hjälpa oss att förstå vilka effekter ett varmare klimat kan ha på våra fiskar.

– Det här är ett väldigt intressant ekologiskt problem som det har forskats mycket på, men som vi inte har en bra förklaring till, förklarar Max Lindmark.

Det finns flera viktiga frågor att besvara i forskningen om fisken och dess levnadsmiljö. Ett sätt att se på det är utifrån ett framtidsperspektiv.

– Om medelstorleken i en population krymper så påverkar det hur man ska fiska för att det ska vara hållbart och även hur mycket biomassa man kan få ut. Det är viktiga frågor att besvara, därför är det viktigt att förstå vilka processer det är som ligger bakom det här. På så sätt kan vi sedan planera försörjningen i länder som är beroende av fiskprodukter, säger Max Lindmark.

Läs mer om fiskar

Torskens årsringar försvinner – ingen vet varför
Sillfest lockar valar och människor
Skogsavverkning sprider kvicksilver till sjöar
Mångfald av liv under ytan
Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter